Kardinaal en dominee redden bewijsmateriaal martelingen Brazilië

Vorige week werd in Sao Paulo een website gepresenteerd met meer dan 900.000 pagina’s documenten over schendingen van de mensenrechten in Brazilië in de periode van de militaire dictatuur (1964–1984). De documenten waren het land uit gesmokkeld en in bewaring gegeven bij de Wereldraad van Kerken in Genève en het Centre of Research Libraries in Chicago. Zo bleef dit bewijsmateriaal bewaard.

De naam van de website, ‘Brasil: Nunca Mais – digital’ (Brazilië: nooit meer – digitaal) verwijst naar het boek ‘Brasil: Nunca Mais’ dat in 1985 verscheen en waarin de misdaden van het militaire regime werden gedocumenteerd. Het kwam tot stand met steun van het aartsbisdom Sao Paulo.

Sonia Wright, dochter van dominee Jaime Wright, verrichtte de officiële opening van de site. Haar vader had ervoor gezorgd dat de documenten bewaard bleven. Hij deed dit in samenwerking met de toenmalige aartsbisschop van Sao Paulo, kardinaal Paulo Evaristo Arns. Hij was een van de voornaamste tegenstanders van het militaire regime in Brazilië.

Bron: Wereldraad van Kerken