Bisschop Frans Wiertz en hulpbisschop Everard de Jong hebben vanmorgen november) namens het bisdom Roermond een vrachtwagenlading kleding aan paus Franciscus aangeboden. De paus kan de kleding uitdelen aan dak- en thuislozen of minderbedeelden.

Tijdens de wekelijkse algemene audiëntie op het Sint-Pietersplein overhandigden de bisschop en de hulpbisschop de paus symbolisch één zak met kleding. De rest van de lading wordt met een vrachtwagen nagezonden. Het aanbieden van de kleding is een geste vanuit het bisdom Roermond om iets bij te dragen aan de voortdurende oproep van paus Franciscus tot barmhartigheid.