Nederlandse variant ‘Wir sind Kirche’ in oprichting

4
1979

Binnen afzienbare tijd kent Nederland een ‘Wir sind Kirche’ beweging. Dat verwachten twee initiatiefnemers van het professorenmanifest dat vorige week verscheen. De internationale vernieuwingsbeweging pleit al jaren voor minder hiërarchie, het afschaffen van het celibaat en een hogere participatiegraad van vrouwen in de kerk.

In het professorenmanifest uitten meer dan 30 katholieke hoogleraren hun zorg over de schaalvergroting van parochies, parochiefusies en de gevolgen daarvan voor de vitaliteit van geloofsgemeenschappen. Er zijn meer dan 300 steunbetuigingen binnengekomen op het initiatief.

Naar aanleiding van de notitie verwacht initiatiefnemer van het manifest Ad de Groot dat er een Nederlandse ‘Wir sind Kirche’ komt. “Dat staat op korte termijn te gebeuren”, zegt hij desgevraagd. Mede-initiatiefnemer emeritus-hoogleraar Jan Stoop vult hem aan. “Het is nodig de kerk opnieuw op te bouwen. Wil dat op een levensvatbare manier gebeuren dan zal dat vanuit de basis moeten plaats vinden. Gezien de brede steun in ons land voor onze notitie zijn er aanknopingspunten voor het vormgeven van zo’n kerk-nieuwe-stijl. Dat zal een kerk zijn zonder machtshiërarchie, maar wel een kerk met een hiërarchie die op een sacramentele wijze ten dienste staat van de lokale geloofsgemeenschappen, die een pluriforme geloofsbeleving steunt en voedt. Zoals ook in de Wir sind Kirche beweging zouden wij graag zien dat er in onze kerk over de problemen die er zijn een echte dialoog zou komen.”

Stoop vindt dat het fusieproces “zal leiden tot uitholling en vernietiging” van de lokale geloofsgemeenschap. “Met onze notitie willen wij voor zover nog nodig dat duidelijk maken aan de lokale gemeenschappen en hen stimuleren vol te houden met het zoeken van hun eigen weg en met het vorm en inhoud geven aan hun eigen gemeenschap.” Stoop verwacht overigens geen reactie van de bisschoppen.

Priestermanifest

Volgens De Groot worden kerkelijke professionals onder druk gezet. Om die reden staat op de website van de netwerkorganisatie Bezield Verband Utrecht de aankondiging dat er een priestermanifest komt. Twee weken geleden registreerde De Groot de domeinnaam priestermanifest.nl. “Het heeft even tijd nodig, want we worden overstelpt met reacties. We willen het ook op een manier doen dat geen enkele priester of pastoraal werkende er last van krijgt”, aldus De Groot, die tevens  voorzitter is van Bezield verband. Beide manifesten zijn een afgeleide van het Vlaamse initiatief ‘Vlaamse gelovigen nemen het woord‘.

Jan Stoop juicht het toe als priesters zich duidelijk uitspreken. “Dat zou hun als groep kracht geven en dat zou een waardevolle bemoediging van de lekengelovigen zijn. Maar velen hechten zeer aan hun priesterlijke functie en laten angst blijken voor uitzetting uit het ambt. Onder de huidige omstandigheden hebben wij daarvoor begrip. Het valt nog te bezien of er in ons land zoiets als een priestermanifest zal komen.”

4 REACTIES

  1. Als econoom realiseer ik mij dat aanbod vraag kan oproepen. Een voorbeeld hiervan is een groter aanbod van medische voorzieningen en de daarop reagerende vraag. Waarom zou dit ook niet voor de kerk gelden? Rigide institutionele regels bij het aanbod van religieuze diensten zouden wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Dieper liggende spirituele behoeften worden niet geactiveerd. Realiseert men zich dit.

  2. Als econoom realiseer ik mij dat aanbod vraag kan oproepen. Een voorbeeld hiervan is een groter aanbod van medische voorzieningen en de daarop reagerende vraag. Waarom zou dit ook niet voor de kerk gelden? Rigide institutionele regels bij het aanbod van religieuze diensten zouden wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben. Dieper liggende spirituele behoeften worden niet geactiveerd. Realiseert men zich dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here