Nieuwe beschuldiging foutief beheer erfenis bisdom

0
2197

Een tweede grote erfenis zou het aartsbisdom Utrecht niet goed hebben besteed. Dat meldde NRC Handelsblad gisteren. “Tonnen zijn verdwenen uit de nalatenschap”, aldus René Schaepman. “Een nicht berekende dat het miljoenen moeten zijn. Hoe dan ook, dat er geld verdwenen is, en dat het aartsbisdom ten onrechte geld in eigen zak gestoken heeft, staat wel vast.”

Het bisdom kreeg in 1920 het beheer over de nalatenschap van de weduwe Adelaida Schaepman-Ehrhardt. Haar nalatenschap bestond voor 150.000 gulden aan contanten, effecten en sieraden, vier Utrechtse herenhuizen en een boerderij met landerijen in Nieuwegein. Omgerekend naar euro’s van nu een bezit van enkele miljoenen.

Toen de familie Ehrhardt geen erfgenamen meer had, incasseerde het aartsbisdom voortaan hun deel. Op die manier belandde 112.000 euro in een solidariteitsfonds voor de priesteropleiding. Na een statuutwijziging kwam het beheer terug in handen van de familie, die daarvoor van het bisdom een rekening kreeg van 15.000 euro. “Die hebben we dus niet betaald. Van beheer was de laatste jaren geen sprake geweest. Bij het bisdom bleek zelfs niemand meer bevoegd om namens de stichting bankzaken te regelen,” zegt Schaepman in de NRC van gisteren.

Volgens Schaepman heeft de familie altijd heeft gestreden tegen het onttrekken van het geld, maar nooit gehoor gevonden.

Bisdomeconoom Hans Zuijdwijk reageerde in de NRC verbaasd. “Nu hoor ik pas wat in de decennia voor mij gebeurd is. Ik heb juist meegewerkt aan het verzoek van de familie. Het aartsbisdom was beheerder en voerde de administratie van vermogens van meer ‘derden’ en ik wilde verlost zijn van schimmige constructies uit het verleden. Het was evident dat het geld voor hen bestemd was. We hadden afgesproken dat de stichting de kosten zou betalen. Of we dat alsnog gaan vorderen, weet ik niet.”

De familie Schaepman was zeer vooraanstaand in Utrecht. De zwager van Aleida Schaepman-Ehrhardt was de bekende aartsbisschop Andreas Schaepman. Van 1868 tot 1882 was hij aartsbisschop van Utrecht. Schaepman was de eerste president van het grootseminarie Rijsenburg in Driebergen. Hij was tevens de drijvende kracht achter de oprichting van het Sint-Bernuplhusgilde, dat zich inzette voor de verbreiding van de neogotiek. Dat is terug te zien aan de vele Cuypers-kerken in ons land. Schaepman ligt begraven op de rooms-katholieke begraafplaats Sint Barbara in Utrecht, net als Aldelaida Schaepman.

Het aartsbisdom reageerde eerder vandaag op een eerste erfeniskwestie. Toen ging het om een melding, ook van NRC Handelsblad, dat tienduizenden euro’s uit een erfenis voor de afhandeling van klachten voor misbruik werd aangewend. Dat geld was bedoeld voor de armsten in de stad Utrecht. Volgens het bisdom is dat de schuld van emeritus kardinaal Simonis en de toenmalige econoom Klok. “Het interne onderzoek heeft echter ook uitgewezen dat onder het bestuur van kardinaal Simonis en zijn econoom de heer Klok de stichting in de loop der jaren € 42.300,75 heeft uitgegeven aan doelen die niet in overeenstemming zijn met de oprichtingsakte, zoals verschillende financiële tegemoetkomingen aan pastoraal personeel en diverse Sinterklaas- en Kerstgeschenken. Deze bestedingen zijn volgens de huidige bisdomstaf strijdig met het doel van de stichting, daarom wordt € 42.300,75 teruggestort op de rekening van de Stichting Caritas Moeder Theresa.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here