Paus: stop verspilling voedsel

De Heilige Vader heeft een boodschap geschreven aan Jose Grazino de Silva, directeur-generaal van de FAO, de voedsel en landbouworganisatie van de VN. Hij deed dit bij gelegenheid van Wereldvoedseldag, die elk jaar op 16 oktober wordt gevierd om de oprichting van de FAO te herdenken. Dit jaar concentreerde de dag zich op het onderwerp ‘Duurzame voedselveiligheid’.

“Paradoxaal genoeg lijkt er, op een moment waarop globalisatie het ons mogelijk maakt om geïnformeerd te zijn over de noden overal in de wereld en om uitwisselingen en relaties te verveelvoudigen, een groeiende tendens te zijn naar individualisme en in zichzelf gekeerd zijn. Dit leidt tot een zekere houding van desinteresse – op persoonlijk, institutioneel vlak en op overheidsniveau. – tegenover hen die sterven van de honger en hen die lijden aan ondervoeding, alsof dit een onontkoombaar feit is”, zo schrijft de paus. “Maar honger en ondervoeding kunnen nooit worden beschouwd als iets wat bij het leven hoort, waar we gewend aan moeten raken, bijna alsof het ‘hoort bij het systeem’. Er moet iets veranderen in onszelf, in onze mentaliteit, in onze samenlevingen.”

“Dit leidt tot ernstige vragen over de noodzaak om onze manier van leven te veranderen”. Daartoe hoort ook onze benadering van voedsel die op veel plaatsen wordt bepaald door verspilling. “Het zou voldoende zijn om aan zulke verspilling een einde te maken en zo het aantal mensen dat honger lijdt drastisch terug te brengen”, aldus de paus in zijn brief.

Bron: Vatican Information Service

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *