Pauselijke enquete over het gezin online

Via Katholiek.nl is het sinds vandaag mogelijk mee te doen aan het wereldwijde onderzoek van het Vaticaan naar de mening van parochies over het gezinspastoraat en zaken als anticonceptie, ongehuwd samenwonen, scheidingen en het homohuwelijk. Paus Franciscus wil zich zo voorbereiden op een buitengewone synode over het gezin. De vragen staan nu online.

Indien u de Word-versie download, kunt u deze, zodra u de vragen hebt ingevuld, toesturen aan info@katholiek.nl onder vermelding van ‘Pausenquete’. 

Katholiek.nl wil de Nederlandse RK Kerk ondersteunen. Daarom hebben we alle vragen online gezet. Het is mogelijk de vragen tot en met 15 december 2013 in te vullen. Daarna verzamelt Katholiek.nl de resultaten om deze aan de Kerkprovincie en aan Rome aan te bieden. De enquete is geen referendum, noch een petitie. Katholiek.nl wil in alle zorgvuldigheid de uitkomsten verzamelen. Iedere invuller kan eenmaal mee doen. Ook kan de vragenlijst niet anoniem worden ingevuld.

Er zijn in totaal 41 vragen. Deze zijn verdeeld in 8 thema’s: over de leer over het gezin, over het huwelijk zelf, twee thema’s over de pastorale zorg (zoals de rol van het gebed, evangelisatie en pastorale zorg voor echtparen rond ongehuwd samenwonen, gescheidenen, het ontvangen van de sacramenten), over het homohuwelijk (huwelijk, adoptie, sacramenten), over de opvoeding van kinderen, over het ontvangen van leven (voorbehoedsmiddelen en natuurlijke methoden) en de relatie tussen het gezin en de menselijke persoon. Een slotvraag is geheel open over ‘andere uitdagingen en voorstellen’.

Wereldwijd worden de bisschoppen gevraagd mee te doen. Tijdens de bisschoppensynode van 5 tot 19 oktber 2014 over ‘pastorale uitdagingen van het gezin in de context van evangelisatie’ worden de resultaten besproken. De National Catholic Reporter heeft vorige week alle vragen in de Engelse taal online aangeboden.UPDATE 10 november 2013

Sinds vrijdag hebben de Belgische Bisschoppen de pausenquete ook online gezet. Kardinaal Schönborn van Wenen verklaarde tegenover Kathpress dat er zoveel mogelijk openheid moet worden betracht. Inmiddels hebben meer dan 350 Nederlanders de enquete ingevuld die Katholiek.nl heeft gepubliceerd.

UPDATE 14 november 2013
De Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de vragenlijst wordt gestuurd naar de pastorale teams in de parochies. Het deel van de vragen met betrekking tot feiten en cijfers over de Nederlandse situatie zal door een beleidsmedewerker van het Secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk worden ingevuld. Ondertussen verschijnen steeds meer online enquetes, zoals van het aartsbisdom Philadelphia, het aartsbisdom Detroit en de Engelse bisschoppen.