Protesten tegen euthanasiewet België

Update 13 februari 2014 18:46: Kamer keurt uitbreiding euthanasiewet goed

Update 13 februari 2014 14:05:24: zes vragen over de nieuwe euthanasiewet

In de kathedraal van Luik gingen op 11 februari vijfhonderd mensen in gebed in een ultieme poging een debat op gang te brengen over de nieuwe euthanasiewet. Deze wet, die op 13 februari wordt behandeld in de Belgische Tweede Kamer, stelt geen leeftijdsgrens meer aan euthanasie. Kinderen kunnen dus ook verzoeken dat er een einde aan hun leven wordt gemaakt. Eerder hield het aartsbisdom Mechelen-Brussel al een soortgelijke actie van gebed en vasten.

Ook onder kinderartsen is de wet omstreden. Een belangrijk deel van hen is van mening dat kinderen te gemakkelijk te beïnvloeden zijn en niet zelfstandig over zaken van leven en dood kunnen beslissen. Negenendertig kinderartsen en academici schreven een open brief aan de voorzitters van de Belgische politieke partijen waarin ze stelden: “Het is niet denkbeeldig dat een fijngevoelig kind de euthanasie-optie bijna als een plicht zal ervaren, vooral als het aanvoelt dat de ouders het leed niet meer kunnen aanzien”.

Hoofdredacteur Geert De Kerpel van het weekblad Tertio ziet in het wetsvoorstel een stap die zal leiden tot een verdere verruiming van de mogelijkheden voor euthanasie: “Vandaag wenkt de wettelijke uitbreiding naar jongeren en kinderen. En in de coulissen van de macht worden reeds nieuwe wetsvoorstellen klaargestoomd om ook wilsonbekwamen en dementen te kunnen euthanaseren.”

[quote_left]“Ongenadig dendert de euthanasietrein door de Wetstraat.”[/quote_left]Ook juristen hebben bedenkingen bij het wetsvoorstel omdat het onduidelijk is over de rol van de ouders en de behandelende artsen. De Raad van State kreeg echter geen tijd om het voorstel te beoordelen. Volgens De Kerpel doen de voorstanders er alles aan om de wet er zo snel mogelijk doorheen te jagen: “Ongenadig dendert de euthanasietrein door de Wetstraat.”

De gemeenschap van Sant’Egidio in Nederland en België heeft zich bij monde van haar voorzitter Hilde Kieboom ook gekeerd tegen de wet. Ze deed dat in ongekend felle bewoordingen:

Als een soort van collectieve verdwazing verheerlijkt onze samenleving almaar meer de zelfgekozen medisch geassisteerde dood als een vooruitgang van de beschaving en het summum van menselijkheid. Sta ons toe daarover fundamenteel van mening te verschillen. Eerder openen de almaar groeiende wettelijke mogelijkheden op euthanasie de deur voor een nieuwe vorm van barbarij: de collectief toegejuichte zelf-eleminatie van zieke en zwakke mensen.

Vandaag deden de kinderartsen die eerder een open brief schreven een oproep om de beslissing uit te stellen. Op dit moment wordt dit voorstel tot uitstel alleen ondersteund door de Waalse christendemocratisch/humanistische partij cdH, die negen zetels heeft in de Tweede Kamer en die deel uitmaakt van de federale regering van Elio di Rupo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *