Seksueel misbruik kost kerk mogelijk 27 miljoen euro

Het tv-programma Brandpunt Reporter berekende dat het misbruikschandaal de bisdommen 8,5 miljoen kost. Volgens berekeningen van Katholiek.nl loopt de teller verder op tot boven de 16 miljoen euro. En misschien wel tot 27 miljoen.

Het seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk kost de bisdommen 8,5 miljoen euro. Dat bericht het televisieprogramma KRO’s Brandpunt Reporter vanavond. Van alle bedragen gaat het merendeel (64%) naar de commissie Deetman en het meldpunt misbruik. Iets meer dan 3 miljoen euro (36%) hebben de bisdommen uitgekeerd aan slachtoffers.

De bedragen die de KRO gebruikt, zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van de bisdommen. De Limburgse zender L1 zette deze online:

misbruik-bedragen

Het vormt echter niet het gehele beeld. Het geheel van de kosten wordt immers voor de helft gedragen door de bisdommen en voor de andere helft door de KNR. De bedragen die door de KNR zijn betaald, zijn vooralsnog onbekend.

Nog 7,4 miljoen euro smartengeld

Katholiek.nl berekende dat de compensatiecommissie van het Meldpunt misbruik in 2013 6,6 miljoen euro aan smartengeld heeft geadviseerd. Dit jaar is dat compensatiegeld inmiddels 785.000 euro. Dit betekent dat er nog zeker 7,4 miljoen euro bovenop de 8,5 miljoen moet worden opgeteld aan smartengeld die de bisdommen en religieuzen afdragen, exclusief juridische en kantoorkosten.

Volgens L1 kost het meldpunt misbruik 3.195.657 euro. Uit de jaarrekeningen van 2010, 2011 en 2012 van het Meldpunt misbruik blijkt echter dat in de periode 2010-2012 in totaal 4,7 miljoen euro aan ‘exploitatiekosten’ is gespendeerd.

kosten-meldpuntmisbruik

(De post ‘onbekend’ heeft Katholiek.nl opgevoerd omdat we een verschil van 7.357 euro constateerden tussen de opgevoerde posten uit de jaarrekening en het totaalbedrag dat het meldpunt aangeeft over 2010).

Eindtotaal: 27? 30 miljoen?

In februari 2013 becijferde NRC Handelsblad dat de rooms-katholieke kerk tot 2014 30 miljoen euro kwijt zou zijn aan het misbruikschandaal. Volgens onze ruwe schattingen is 27 miljoen euro niet onrealistisch.

compensatie bisdommen tot en met 2012  €               3.088.754
compensatie KNR tot en met 2012 (schatting)  €               3.000.000
compensatie bisdommen en KNR 2013  €               6.600.000
compensatie bisdommen en KNR 2014 YTD  €                 785.000
compensatie bisdommen en KNR 2014 resterend (schatting)  €               4.000.000
kosten cie. Deetman tot en met 2012  €               2.290.927
kosten cie. Deetman 2013 (schatting)  €                 500.000
kosten meldpunt 2010,2011,2012  €               4.706.590
kosten meldpunt 2013 (schatting)  €               1.000.000
kosten meldpunt 2014 (schatting)  €               1.000.000
Totaal  €             26.971.271

 

Seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk

In december 2011 verscheen het eindrapport van de commissie-Deetman over het seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk. De commissie stelt vast dat enkele duizenden kinderen in de periode tussen 1945 en 1985 ernstig seksueel zijn misbruikt. Hierbij waren circa 800 daders betrokken. Wanneer ook minder ernstige vormen van misbruik worden meegeteld, komt het totale aantal slachtoffers – volgens een wetenschappelijk onderbouwde schatting – op een aantal tussen 10.000 en 20.000. Enige tienduizenden minderjarigen hebben te maken gehad met lichte, ernstige, of zeer ernstige vormen van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het overgrote deel van het misbruik werd gepleegd met kinderen tussen de zes en veertien jaar. Het misbruik kwam het meest voor tot aan het begin van de jaren zeventig. Meldingen van misbruik kunnen nog worden ingediend tot 1 juli 2014 bij het meldpunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *