Tijdens hun 36ste algemene congregatie (zie www.gc36.org) kozen de jezuïeten de 68-jarige Venezolaan Arturo Sosa Abascal als hun 31ste generale overste. Als een van de eerste niet-jezuïetentijdschriften kon Tertio na afloop van dat kapittel van de grootste mannenorde in de katholieke kerk langsgaan in Rome voor een uitvoerige kennismaking met die ‘zwarte paus’.

“Het manco van onze tijd is de spirituele én de intellectuele leegte”, vindt Arturo Sosa. “Daarom moeten jezuïeten, maar ook vele anderen, steunen op twee benen – anders kun je niet vooruitgaan: de spirituele en de intellectuele verdieping. We kunnen ons geen simplismen veroorloven. In het spirituele is eenvoud goed, maar niet in het intellectuele. In deze snel veranderende wereld is het onze taak als jezuïeten de kerk en de mensen bij te staan vanuit onze intellectuele centra. We hebben meer dan honderd universiteiten over de hele wereld. Maar ook een gewone parochiepriester moet nadenken hoe hij de evangelisatie aanpakt en bijdraagt aan de sociale rechtvaardigheid. We moeten allen diep gegrond zijn in het leven en tegelijk stevig nadenken. Niet zomaar dingen doen, maar bewust, vanuit een zin en vanuit een langetermijnperspectief.”

“Alle crisissen die we meemaken, zijn met elkaar verwant, zegt de paus. De ecologische crisis en de sociale crisis zijn verweven. We moeten dus aan veel tegelijk denken. De ene uitdaging is niet op te lossen zonder ook de andere aan te pakken. En toch moeten we alternatieven kunnen aanreiken. Dat vergt inspanningen, maar we moeten ze leveren. Een jezuïet die niet denkt, is zoals een jezuïet die niet bidt. Dat zijn twee verwante soorten ontrouw aan ons charisma. Meer dan ooit moeten we bidden én denken.”

(Bron: Tertio, christelijk opinieweekblad. Meer info en abonneren via www.tertio.be)

Foto: Arturo Sosa Abascal © Generalaat jezuïeten Rome