Er ontstond veel commotie over de uitspraken van de nieuwe Nijmeegse studentenpastor Jos Geelen over het niet-zegenen van homorelaties. Gisteren reageerde Geelen. Hij kàn geen homo’s zegenen en wil hen vooreerst ook niet kwetsen.

Volgens het weekblad Vox lag het aan de techniek dat zaterdagochtend een concept-interview met de nieuwe studentenpastor werd gepubliceerd. In dat interview was te lezen dat pastor Jos Geelen geen homostellen wil inzegenen. Het interview werd binnen enkele uren verwijderd van de website, nadat het was opgepikt door Katholiek.nl en nadien vele andere media.

Vox schreef onder meer dat de houding tegenover homoseksuelen die hun relatie willen inzegenen verandert met de komst van de nieuwe studentenpastor. Daarop zei Geelen: “Je moet mij niet vragen wat mij niet gegeven is. Ik heb respect voor iedereen die naar onze kerk komt, maar homostellen inzegen kan niet.”

Deze uitspraak zorgde voor veel commotie. Hoogleraar spiritualiteitsstudies Peter Nissen zei: “Dat hij als katholieke priester geen huwelijk kan sluiten tussen een homostel of een lesbisch paar snap ik, maar dat hij geen zegen kan geven aan de liefde tussen twee mensen vind ik onbegrijpelijk.” Ante Joosten, voorzitter van homojongerenorganisatie Dito! was geschokt door de uitspraken.

John Hacking, een collega van Geelen, vindt de ophef ‘een storm in een glas water’.

Timo Zoutewelle van de christelijke studentenvereniging Navigators neemt het op voor Jos Geelen. “Uit de bijbel leidt pastor Geelen af dat een huwelijk tussen twee mannen niet Gods wil is. Om die reden wil hij hier, volgens mij, niet aan mee werken door ze te zegenen. Dit betekent echter niet dat hij homoseksuelen als persoon afkeurt. Ik ben ervan overtuigd dat de pastor homoseksuelen accepteert en veel om ze geeft.”

Woordvoerder van de Radboud Universiteit Martijn Gerritsen zegt over de kwestie: “Jos Geelen is een katholieke pastor en in de katholieke Kerk is het niet gebruikelijk om homo’s te zegenen. In die zin is zijn keuze niet verbazingwekkend.” Volgens Gerritsen was Theo Koster, de voorganger van Geelen, juist een uitzondering omdat hij wel zijn zegen gaf aan homoseksuelen. “Jos Geelen doet dit niet en dat kan. Hij is gewoon een heel hartelijke en vriendelijke man.”

‘Nooit mijn bedoeling geweest om te kwetsen’

Gisteren reageerde de nieuwe studentenpastor voor het eerst. Hij wil homo’s vooral niet kwetsen. “Op de eerste plaats raakt het mij, dat mensen zich gekwetst voelen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om te kwetsen en juist daarom had ik mijn woorden graag anders geformuleerd gezien in dat Vox-artikel. Lezers zagen een ongenuanceerde tekst en gingen daar vragen bij stellen. Het verschil tussen mij en mijn voorganger is dat Theo Koster vaak op persoonlijke titel opereerde, waar ik hier zit namens een kerkgenootschap dat geen kerkelijk huwelijk voor homoseksuelen kent. Mensen weten dat van de katholieke kerk. In onze studentenkerk kan iedereen terecht voor de zegen, ook homoseksuelen. Je kunt alleen niet zeggen ‘ik wil mijn huwelijk per se door die en die katholieke priester ingezegend krijgen’, dan verwijs ik je door naar mijn protestantse collega.”

Homohuwelijk

Geelen zegt verder: “Ik kan eerlijk zeggen: als er een paus of een bisschop is die een kerkelijk homohuwelijk sluit, dan zal ik de eerste zijn die dat dan ook gaat doen. Maar nu mag ik het gewoon niet en dat weet iedereen. Dan vind ik het ongepast dat men mij persoonlijk meent te mogen aanvallen, terwijl het besluit om wel of geen kerkelijk huwelijk in te zegenen tussen mensen van hetzelfde geslacht toch echt bij de paus en de bisschoppen ligt.”

Tilburgse studentenpastor Maranathakerk

De kwestie-Geelen doet denken aan de situatie bij de Tilburgse studentenkerk Maranatha vier jaar geleden. Ook daar werd een progressieve studentenpastor vervangen voor een pastor die de kerkelijke leer in acht neemt. Die kwestie liep zo hoog op dat de voorzitter van het kerkbestuur besloot zijn functie neer te leggen. In een brief schreef Van Winkel: “De instructies van de bisschop en het feit dat pastoor Peeters die onderschrijft en gaat doorvoeren, hoe lastig hij dat ook zegt te vinden, geven mij als parochiaan het gevoel dat ik een vreemde zal worden in mijn eigen huis, niet erkend in wat mij aan het hart ligt. Dat ik moet gaan vieren in een ontklede liturgie, zonder brood en wijn en zeker ook verstoken van andere sacramenten die in onze veelkleurige groep van waarde waren maar nu uiteraard verboden zullen zijn, bijvoorbeeld de zegen over niet-roomse of niet-hetero relaties, dat ervaar ik als een on-bijbelse en niet te verdragen beknotting die een groei van decennia redeloos teniet wil doen.”

De volledige reactie van Jos Geelen is te lezen op de website van Vox. Hij wordt komend weekend officieel geïnstalleerd in Nijmegen. Voordat hij naar Nijmegen kwam was hij pastoor in Limburg, docent kerkelijk recht aan Rolduc, alsook diocesaan rechter voor het bisdom Roermond.