Het Vaticaan wil in kader van de komende jongerensynode actief de sociale media inzetten om jongeren en hun beleving met de kerk te verstaan. De paus nodigt 300 jongeren van over de hele wereld uit om van 19 tot 25 maart deel te nemen aan de ‘presynode’. Ook thuis kunnen jongeren online meedenken en praten over deze synode.

Online je stem laten horen

“Laat jullie stem horen, laat deze weerklinken in de gemeenschappen en laat die tot de herders komen”, zo schreef paus Franciscus. Franciscus benadrukt hiermee dat de synode een proces is van luisteren naar de stem en het verlangen van jonge mensen. De sociale media van het Vaticaan worden ingezet om iedere jongere een stem te geven. Naast de vragenlijsten die door parochies zijn ingevuld en een online enquête, kunnen jongeren nu ook online de dialoog met elkaar aangaan.

Normaal worden de sociale media vanuit het Vaticaan uitsluitend zendend gebruikt. Dit houdt in dat het Vaticaan enkel informatie zendt, maar je hier niet op kunt reageren. Daar gaat rondom de synode verandering in komen. Jongeren worden gevraagd om via Whatsapp, e-mail of Facebook antwoord te geven op verschillende vragen. Het meest unieke is wel de besloten Facebookgroep, waarin jonge mensen kunnen participeren en vragen kunnen beantwoorden. Deze antwoorden worden meegenomen tijdens de pre-synode. Er zijn tijdens de synode ook vijftien speciale #hashtags die actief gemonitord worden. Bekijk deze hashtags onderaan dit artikel en houdt de sociale media in de gaten.

Op de Facebookpagina van de synode zijn er op dit moment twee vragen gedeeld waarop jongeren kunnen antwoorden: ‘Waar vind jij geluk?’ en ‘Wat moet de maatschappij en politiek doen voor de jongeren?’

“Belangrijk dat er naar jongeren geluisterd wordt”

Het Vaticaan probeert jongeren tijdens de synode tot denken en handelen aan te zetten. Danny Hakvoort is vanuit de Nederlandse bisschoppenconferentie aangewezen om aan deze pre-synode deel te nemen. Hij zal ook zijn bijdrage geven in de Facebookgroep. “Wat ik belangrijk vind, is dat er wordt geluisterd naar jongeren. Dat zij aangespoord worden tot nadenken over hun toekomst en hoe zij hun leven vorm geven. De jongeren van nu komen voor veel keuzes te staan en dit blijft voor velen van hen moeilijk.”, aldus Danny Hakvoort. Hij wil daarom alle jongeren tussen de 16 en 29 jaar oproepen om de dialoog over deze vraagstukken met elkaar aan te gaan.

Jouw ideeën delen?

Wil je jouw ideeën ook delen? Dit is de manier om je stem te laten horen. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen tijdens de synode in oktober, waar Paus Franciscus en de bisschoppen gaan spreken over het thema: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.

Jonge mensen in de leeftijd van 16 tot 29 jaar kunnen zich aanmelden voor de Facebookgroep na het beantwoorden van een aantal vragen.  Je kunt jezelf hier aanmelden voor de groep.

De hashtags die online gebruikt worden tijdens de synode zijn: #TellItToFrancis, #WhoAmI #differences, #future, #DigitalWorld, #InteriorLife, #Jesus, #IBelieve, #called, #choices, #guide, #Church, #ActivelyInvolved, #places, #proposals en #WaysAndMeans.

De synode is ook te volgen via de onderstaande kanalen:
www.synod2018.va
www.facebook.com/synod2018
www.twitter.com/synod2018
www.instagram.com/synod2018