Alle priesters mogen vrouwen die abortus hebben gepleegd blijven vergeven als zij oprecht berouw tonen. Paus Franciscus heeft zijn toestemming daarvoor verlengd in de apostolische brief Misericordia et Misera die vandaag is gepubliceerd.

Vroeger konden alleen bisschoppen en speciale geestelijken vergiffenis schenken na het plegen van abortus. Vorig jaar bepaalde paus Franciscus bij de start van het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat alle priesters deze vrouwen mochten vergeven. Gisteren werd dat jaar in Rome afgesloten, maar de paus heeft nu bepaald dat de toestemming voor onbepaalde tijd geldt.

“Ik wil benadrukken dat abortus een zware zonde is, want het maakt een einde aan een onschuldig leven. Maar er is geen zonde die niet door Gods vergiffenis kan worden weggenomen”, schrijft Franciscus. “Moge iedere priester daarom een gids zijn, ondersteuning en comfort bieden voor boetelingen op deze reis van speciale verzoening. “Ik sta voortaan toe alle priesters degenen die de zonde van abortus provocatus hebben gepleegd te ontslaan.”