Adverteren op Katholiek.nl

Katholiek.nl is een prominente website met nieuws over katholieke lifestyle, cultuur en media. Met een banner op katholiek.nl krijgt u meer naamsbekendheid en meer bezoekers naar uw website.

Een banner is een grafische reclame-uiting op internet. Bezoekers kunnen op de banner klikken om uw aanbieding in detail op uw website, op Facebook of op Twitter te lezen.

Katholiek.nl heeft zo’n 50.000 bezoeken per maand. We hebben ruim 3.000 volgers op ons Twitteraccount @katholiekpuntnl. We zijn hard op weg naar 1.500 likes op Facebook.

Mogelijkheden

Wilt u adverteren tegen zeer lage kosten in de katholieke mediasector?
U kunt een banner plaatsen voor 1, 4 of 12 weken. Alle details vindt u in onze tarievenkaart.
Download onze Tarievenkaart

Reserveren

U kunt uw banner reserveren via info@katholiek.nl

Voor wie?

In principe kan iedereen banners plaatsen op Katholiek.nl: parochie en katholieke stichting, bedrijven en non-profitorganisaties, goede-doelenverenigingen en spirituele centra en kloosters of particulieren initiatieven.