100 dagen De Korte: ‘Groot verlangen naar betere verhoudingen’

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

Vandaag is het precies honderd dagen dat bisschop Gerard de Korte is geïnstalleerd als bisschop van ’s-Hertogenbosch. De bisschop heeft in die eerste dagen ‘een groot verlangen gehoord naar verbetering van verhoudingen’. Dat schrijft hij in het Nederlands Dagblad.

“Bij mijn dekenale bezoeken en ook op andere momenten heb ik een groot verlangen gehoord naar verbetering van verhoudingen. Er leeft een hoop op meer bevestiging en waardering; een bisdom dat minder controleert en meer stimuleert”, aldus de bisschop.

De Korte vindt dat de verdeeldheid in het bisdom geen goed doet. Er moet een cultuur van vertrouwen worden opgebouwd, zegt hij. “Natuurlijk heb ik geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar ik kan wel proberen meer eenheid binnen het bisdom tot stand te brengen. Uiteindelijk staat mij een hartelijke, gastvrije Kerk voor ogen met meer ontspannen verhoudingen.”

De bisschop ziet missionair pastoraat als de eerste prioriteit. “Naast het koesteren van (restanten van) het volksgeloof is het uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen.” Volgens mgr. De Korte kan een goed opgezet gezinspastoraat daarbij helpen.

In de afgelopen maanden bezocht de bisschop de twaalf dekenaten en sprak hij met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. Al zijn indrukken zijn vastgelegd in een memorandum. “Zelf gebruik ik de metafoor van een reisverslag.” Om draagvlak te krijgen gaat de bisschop de komende maand die tekst bespreken met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden; de priesterraad en de lekenraad.