14.000 militairen in Lourdes

Driehonderd Nederlandse militairen en elf aalmoezeniers zijn met bussen en motors op bedevaart naar Lourdes getrokken. Voor de zestigste keer komen veertienduizend militairen uit vijftig landen samen rond het thema ‘Vrede op aarde’.

De bedevaart werd geopend met een internationale viering in de Pius X-basiliek op vrijdag 18 mei.
Voor de Nederlanders begon de dag met een mis aan de grot, de plaats waar Maria verschenen is, en het lopen van de kruisweg.

Zowel actief dienende als oud-militairen zijn mee. Sommigen hebben een partner of kind bij defensie (gehad) en zijn daardoor betrokken bij de bedevaart. Alle posities zijn vertegenwoordigd.
Aalmoezenier Chanthal Wouters zegt: “Rangen en standen, het maakt niet uit, we zijn allemaal die pelgrims die onderweg zijn”. Ze is voor het eerst mee en voelt zich gezegend dat ze dit nu als aalmoezenier mee mag maken.
“Sommigen gaan al jaren mee en kennen elkaar. De meesten zijn individueel gekomen maar lijken door de busreis al een connectie te hebben. Wat het voor mij als aalmoezenier bijzonder maakt, is dat iedereen een eigen verhaal heeft om mee te gaan en het vertrouwen heeft om dat verhaal te delen”.

‘Alleen in je helm’

Bijzonder is, dat een groot aantal veteranen, militairen in dienst en hun partners op de motor naar Lourdes gaan. In de eerste vlog van de militairen zegt een motorrijder: “Je voelt het kameraadschap maar je zit daarnaast wel 3200 kilometer alleen in je helm, dus je hebt onderweg genoeg om over na te denken”.

Lourdes is het bedevaartsoord dat onder de motorrijders ook wel het ‘laadstation’ wordt genoemd waar, voor de komende jaren, kracht en energie opgedaan kan worden. Dit geldt voor zowel actief dienende militairen alsook voor de veteranen.
Raymond van Schalkwijk is veteraan en met de bedevaart mee als aalmoezenier in opleiding. Hij geeft aan: “De kracht van Lourdes zit mijns inziens in de ontmoeting. Deze bedevaart kenmerkt zich door het eigen Lourdes-gevoel, namelijk die van saamhorigheid en kameraadschap”.

Lourdes geneest? Lourdes maakt heel!!

“Men zegt dat Lourdes geneest maar ik zeg altijd dat Lourdes heel maakt”, zegt een militair op de vlog. Een kleine glimp hiervan kun je zien in de tweede vlog bij de openingsviering waar de vredeswens wordt gegeven. “Er stonden Servische militairen naast ons en iedereen kwam ons de vrede wensen, dat was zo indrukwekkend”.

De dagelijks nieuwe vlogs zijn te volgen op Facebookpagina ‘Aalmoezeniers bij defensie’ en op het YouTube kanaal. Zie bijvoorbeeld:
Vlog 1: https://www.youtube.com/watch?v=lF1jT_JqZTk
Vlog 2: https://www.youtube.com/watch?v=q6qOLrVJe0w

Katholiek.nl plaatst na de reis een belevingsverslag.