15e Grunneger Dainst in Musselkanaal

Grunniger dainst

In de R.K. kerk van de H. Antonius van Padua in Musselkanaal wordt zondag 10 februari 2019 voor de vijftiende keer een eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal. In tegenstelling tot protestantse vieringen worden er bijna geen eucharistievieringen in de Groninger streektaal worden gehouden.

In het bisdom Groningen-Leeuwarden is, voor zover bekend bij de initiatiefnemers, de Antonius kerk in Musselkanaal de enige R.K. kerk waar een eucharistieviering in de Groninger streektaal wordt gehouden. De dienst is in het dialect zoals dat in de Veenkoloniën wordt gesproken, het zogeheten ‘Veenkoloniaals’, dat wordt gesproken in Musselkanaal en wijde omgeving. Tijdens het 100-jarig jubileum van de parochie in 2005 werd deze viering voor het eerstgehouden. Gelet op vele positieve reacties werd toen besloten om hiermee door te gaan.

Voorganger is dit jaar ook weer pater Ben Bolmer. Hij is geboren en getogen in
Musselkanaal. Na zijn middelbare schoolopleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters
franciscanen. Van 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en
daarvoor was hij onder meer pastoor voor een aantal parochies in Noord-Groningen. Hij heeft nu de zorg voor zijn medebroeders in het klooster. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboortedorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking verleent het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar, zij
zullen de liederen ook gaan zingen in de Veenkoloniale Grunneger toal. Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders. Hij heeft de teksten van de viering
vertaald vanuit het Nederlands naar het Veenkoloniaals. In 2014 heeft Rinus die taak
overgenomen van Martin Holman, de grondlegger van de Grunneger Dainst in 2005.

De Grunneger Dainst begint op zondag 10 februari 2019 om 10.00 uur in de R.K.
Antoniuskerk, Sluisstraat 77, 9581 JD Musselkanaal. Na afloop van de dainst is er koffiedrinken in het Parochiehuis naast de kerk. Er is dan ook gelegenheid om nog even na te praten over de dainst met pastoor Ben Bolmer. Iedereen die het fijn vindt om een kerkdienst in de Grunneger toal mee te maken is van harte welkom.