In 2018 iedere maand de Rozenkrans bidden voor vrede

Bijbel en Rozenkrans

De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. Bisschoppen roepen de gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of samen met anderen.

Oproep van Maria in Fatima

Ruim 100 jaar geleden riep de de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal), bij de verschijning aan de drie herdertjes Lucia, haar neefje Francisco en zijn zusje Jacinta op om de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede. Op 13 oktober van dit jaar werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van Maria in Fatima beëindigd, maar de bisschoppen willen de oproep van het rozenkransgebed graag door blijven zetten.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: “We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi († 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.”

Iedere maand via de SMS een herinnering om te bidden voor vrede

Gelovigen kunnen zich aanmelden om iedere maand per sms een herinnering namens de Bisschoppenconferentie te ontvangen, als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede. Ook staat in de sms waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden.

Met dit initiatief sluiten de bisschoppen aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, “omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen.” Zijn aansporing komt voort uit apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) die de Heilige Paus Johannes Paulus II: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

Aanmelden voor de SMS-service kan hier

De dagen speciale dagen in 2018 waarop de rozenkrans gebeden zal worden:

 • 1 januari: Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
 • 2 februari: Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
 • 19 maart: Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
 • 9 april: Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)  (in 2018 valt dit hoogfeest vanwege Palmzondag niet op 25 maart)
 • 31 mei: Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
 • 9 juni: Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
 • 7 juli: Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
 • 15 augustus: Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
 • 8 september: Feest Maria Geboorte
 • 7 oktober: Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
 • 1 november: Hoogfeest Allerheiligen
 • 8 december: Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.