33e zondag door het jaar: Werelddag van de Armen

Paus Franciscus voegt aan de bijzondere feest- en gedenkdagen dit jaar een nieuwe, terugkerende gedenkdag toe: de Werelddag van de Armen. Vanaf dit jaar zal iedere 33e zondag door het jaar in het teken staan van de armen. Dit jaar valt deze dag op 19 november.

Jaar van Barmhartigheid

Franciscus wil de rijke ervaring van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat we in 2016 vierden, blijvende voortgang geven. Hij nodigt iedereen uit om de voorlaatste zondag van het liturgisch jaar stil te staan bij armoede als vraagstuk, maar ook bij de individuele armen in onze omgeving. Het is ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen en kwetsbaren in onze samenleving zoals de Parochiële Caritasinstellingen, verenigingen, kloosterorden- en congregaties die zich inzetten voor de armen.

Werelddag van de Armen

De eerste Zondag voor de Armen zal ook mede in het teken staan van de Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660). Hij geldt als de apostel van de naastenliefde. Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat Vincentius zijn missie ten dienste van de armen begon. Deze eenvoudige priester uit Frankrijk was in staat het aanschijn van de Kerk te veranderen door de dienst aan de armen centraal te stellen in de beleving van het christelijk geloof.
Via deze link kunt u de door de paus geschreven boodschap lezen b.g.v. van de Werelddag van de armen.