5000 handtekeningen voor de paus

Een groep van 62 conservatieve katholieken theologen en leken heeft onlangs stevige kritiek geuit naar paus Franciscus. Ze schreven een open brief van 25 pagina’s waarin zij de paus op drie belangrijke onderdelen willen corrigeren. Niet iedereen is het eens met deze felle kritiek en in Duitsland is er een petitie gestart ‘Pro Pope Francis’ welke al bijna 5000 keer ondertekend is.

Update 1 november 2017: er zijn inmiddels al bijna 40.000 voor paus Franciscus opgehaald!

‘Broederlijke correctie betreffende de verspreiding van ketterijen’

In augustus van dit jaar stuurde een groep theologen en leken­ka­tho­lieken een open brief van 25 pagina’s naar paus Franciscus met als titel: Correctio filialis de haeresibus propagatis, letterlijk te vertalen als ‘broederlijke correctie betreffende de verspreiding van ketterijen’. In de brief wordt de paus ook zelf weggezet als ‘ketter’. Toen een reactie van de paus uitbleef besloten de schrijvers op 24 september jl. de brief openbaar te maken.

De brief is ondertekend door priesters, professoren en lekengelovigen. Onder de ondertekenaars zit ook kanunnik en emeritus pastoor Cor Mennen. De brief heeft veel verbazing gewekt onder katholieke er is ook veel kritiek op gekomen. Onder andere mgr. De Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft tegenover de KRO te kennen gegeven afstand te nemen van de brief.

Tegenbeweging: al 5000 handtekeningen

Het tegengeluid op de kritiek en de steun voor Franciscus is aan het toenemen. De petitie ‘Pro Pope Francis’ heeft binnen één dag al bijna 5000 handtekeningen gekregen en dit aantal stijgt snel.

Op de website www.pro-pope-francis.com prijzen de initiatiefnemers het succes van paus Franciscus dat het hem is gelukt de pastorale cultuur van de Rooms Katholieke kerk te hervormen naar zijn oorsprong in Jezus. Zij delen de droom van Franciscus om de kerk te positioneren als ‘moeder en herder’ voor degene die de zorg van God nodig hebben. De initiatiefnemers (en petitie ondertekenaars) dragen dit mee in gebed en geven de paus hun volledige steun.

Bronnen: Katholiekgezin.nl, NCRegister.com, Pro-Pope-Francis.com