Aartsbisdom laaiend op emeritus-hoogleraar Wissink

Emeritus-hoogleraar praktische theologie Jozef Wissink maakt van kardinaal Eijk een zondebok. Dat stelt hoofd communicatie van het aartsbisdom Roland Enthoven. Hij verwijt Wissink ‘een optelsom van verdraaide feiten, overdrijvingen en verzinsels’ te hebben gepubliceerd.

Jozef Wissink is emeritus-hoogleraar praktische theologie van de School of Catholic Theology en priester in het aartsbisdom. In december schreef Wissink een artikel (downloaden in Word) in reactie op de toekomstvisie van kardinaal Eijk over het aartsbisdom.

Wissink: Eijk heeft ‘dictatorale trekken’

‘Wanneer men een groot masterplan opstelt, moet men natuurlijk goede kennis hebben van wat de kerk op de verschillende plaatsen betekent.’ schrijft Wissink. Maar uit ‘dit hele plan blijkt van die kennis niets’. “Wanneer op deze manier een hele serie dorpen of stadwijken hun kerk kwijt raakt en men komt niet naar het eucharistisch centrum, heeft het beleid in feite tot gevolg dat hele streken en wijken ontkerstend worden. De bisschop zal in dat geval de schuld aan de mensen geven, die blijkbaar niet katholiek genoeg zijn om voortaan te kerken in het door hem aangewezen gebouw. De wedervraag moet luiden, of hij niet veel te veel van zijn gelovigen vraagt” aldus de hoogleraar.

Wissink valt ook het leiderschap van de aartsbisschop aan. “Wanneer het leiderschap slechts tekentafels en decreten kent, wanneer het met andere woorden dictatoriale trekken krijgt, raken mensen verbitterd. Daar moeten zij tegen vechten, maar wee degene, door wie Gods kinderen verbitterd raken. Reeds bij het aanwijzen van de eucharistische centra heeft het zich gewroken, dat het zonder echt overleg is gebeurd.”

Wissink concludeert hard over de aartsbisschop: “Geen sociologie, geen goede theologie van de kerk en geen echt leiderschap”.

Aartsbisdom: Wissink bedrijft ‘ronkende retoriek’

Het aartsbisdom is laaiend op Jozef Wissink. “Zijn gehele reactie van zes pagina’s leest als een optelsom van verdraaide feiten, overdrijvingen en verzinsels die steeds ten dienste staan van de beschuldiging dat kardinaal Eijk met zijn ‘masterplan’ het Aartsbisdom Utrecht verwoest. “ schrijft Roland Enthoven vandaag op de website van het aartsbisdom.

“Waar kardinaal Eijk er in zijn brief juist expliciet voor waarschuwt geen schuldigen te zoeken voor de kerkelijke terugloop, heeft Wissink in de boodschapper van het slechte nieuws – kardinaal Eijk – de ideale zondebok gevonden. Deze zondebok moet boeten en Wissink velt als zelfbenoemde rechter het oordeel: schuldig.” Enthoven verwijt Wissink ‘ronkende retoriek’

Enthoven komt in een lang epistel tot de conclusie dat Wissink ‘beter kan en moet weten’. Als alternatief voor het sombere maar realistische beeld dat kardinaal Eijk schetst, biedt oud-hoogleraar Wissink slechts valse hoop, gestoeld op onmogelijke verwachtingen.”

(foto: kardinaal Wim Eijk; screenshot Profiel van de week/YouTube)