Aartsbisschop Eijk: ‘Bezield Verband geen serieuze gesprekspartner’

De protestbeweging Bezield Verband is “geen serieuze gesprekspartner” voor aartsbisschop Eijk. Dat zegt de bisschop in een interview vanmiddag op de lokale omroep RTV Utrecht. Kerkprotesten zoals handtekeningenacties maken volgens hem dan ook geen schijn van kans.

“We hebben herhaaldelijk aan Bezield Verband uitgelegd hoe het beleid van het aartsbisdom in zijn werk gaat en als je het dan nog moedwillig verkeerd weergeeft, dan maak je je natuurlijk niet tot een serieuze gesprekspartner”, aldus de kardinaal.

In het interview ontkent de aartsbisschop van Utrecht dat massale kerksluiting geen beleid is maar “een realistische verwachting”. Ook zegt hij dat parochiebesturen niet onder druk worden gezet om kerken te sluiten. “In het ergste geval kun je als aartsbisschop de begrotingen afkeuren, maar dat wil een bestuur natuurlijk ook niet, als het zichzelf serieus neemt. (…) Het zou van mij haast wreed zijn als ik het parochiebestuur met het probleem liet zitten en geen toestemming zou geven om een kerk aan de eredienst te ontrekken.”

Volgens Bezield Verband Utrecht valt het Eijk toe te rekenen dat veel kerken in het aartsbisdom niet open kunnen blijven. De beweging vindt dat kerken hun sociale functie in dorpen kunnen behouden, bijvoorbeeld als dorpshuis. “De kerk is geen organisatie die monumenten beheert. Het gaat ons om de verkondiging van de persoon van Jezus Christus. Daarvoor is een kerkgebouw niet per se noodzakelijk.” Eijk snapt dat de sluiting van bijvoorbeeld een dorpskerk emotioneel beladen is. “Maar ook daar zie je dat bewoners de auto kunnen nemen en kunnen reizen.”

“Elke keer als ik een besluit moet nemen om een gebouw aan de eredienst te onttrekken doet me dat bijzonder veel pijn,” zegt Eijk in het interview met de lokale Utrechtse omroep dat donderdagmiddag om vijf uur wordt uitgezonden.