Aartsbisschop Parijs: “Nooit de hoop verliezen”

Na het Vaticaan heeft ook de aartsbisschop van Parijs André Vingt-Trois gereageerd op de tragische gebeurtenissen in Frankrijk. Hij vraagt parochies om dit weekend een dag van rouw en gebed te maken.

“Na de aanslagen van januari, na de aanslag in Beiroet deze week en vele andere de afgelopen maanden, waaronder Nigeria en andere Afrikaanse landen, is ons land weer geconfronteerd door de pijn van verdriet en de barbarij verspreid door fanatieke groepen.

Vanmorgen bid ik en nodig ik de katholieken van Parijs uit om te bidden voor degenen die gisteren werden gedood, voor hun families, voor de gewonden en hun geliefden en voor degenen die hard werken om hen te redden, voor de politie die onder hoge druk staat, voor onze leiders en ons land, zodat we samen kunnen wonen in eenheid en de vrede van de harten bewaren.

Mogen we geconfronteerd met het geweld van mensen de genade ontvangen van een standvastig hart zonder haat. Dat de kalmte, de ingetogenheid en zelfbeheersing die iedereen tot nu toe heeft getoond mogen standhouden in de weken en maanden die volgen; dat niemand zich overgeeft aan paniek of aan haat. Vragen we de genade om bewerkers van de vrede te zijn. We mogen nooit de hoop verliezen op vrede, als we werken aan de gerechtigheid.”

Zondagavond wordt in de Notre-Dame voor de slachtoffers van die nacht en hun families en voor ons land een mis gehouden. De KTO katholieke televisie zal de Mis uitzenden.

(foto: Flickr/Brian Lin)