Acceptatie homo’s onder katholieken zeer groot

Onder niet-gelovigen en rooms-katholieken is de acceptatie van homo’s zeer groot. 95 procent geeft aan dat LHB’ers (lesbisch, homo- en biseksueel) hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Dat blijkt uit SCP-onderzoek ‘De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland’. Er zijn “betrekkelijk weinig verschillen in acceptatie van homoseksualiteit tussen niet-gelovigen en rooms-katholieken”.

Driekwart van de Nederlanders uit deze groep heeft er ook geen probleem mee als hun kind een homoseksuele relatie aangaat. Het doel van de studie van het SCP is om op basis van bestaande data een beeld te geven van de acceptatie van homoseksualiteit en de ontwikkeling daarvan binnen zoveel mogelijk verschillende etnische en religieuze groepen. Tevens wordt de vraag gesteld hoe – in het licht van de bevindingen uit deze studie – in de toekomst onderzoek kan worden gedaan naar homoacceptatie in religieuze en etnische kringen.

De meerderheid van moslims en strenggelovige protestanten in Nederland keurt homoseksualiteit af. 53 procent van de moslims en 58 procent van de strenggelovige protestanten (buiten de Protestantse Kerk Nederland) zegt homoseksualiteit iets verkeerds te vinden. Bij beide groepen is er weinig verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen.

De opvattingen over homoseksualiteit van gelovigen van de grootste protestantse kerken (PKN) “staan vaak dichterbij die van de rooms-katholieken dan bij die van de kleinere (orthodox-) protestantse groepen”, aldus het rapport.