‘Alle vertrouwen in Vaticaanse commissie voor bescherming minderjarigen’

Afgelopen zaterdag maakte het Vaticaan bekend dat een van de leden van de Pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen op non-actief is gesteld. Het betrokken lid, Peter Saunders, zelf slachtoffer van misbruik, ontkende dat hij de commissie zou verlaten. Saunders heeft vaak geklaagd over de traagheid van de commissie en hij verwijt het Vaticaan dat het nog steeds niets doet met meldingen van misbruik door geestelijken.

Een ander lid van de commissie heeft nu gereageerd via de website van het Amerikaanse tijdschrift National Catholic Reporter. De Ierse Marie Collins, eveneens slachtoffer van misbruik door een geestelijke, schrijft dat de commissie een beleid en een structurele verandering uitwerkt en hierover advies aan de paus uitbrengt om de bescherming van kinderen te verbeteren en ervoor te zorgen dat alle kerkelijke leiders dit beleid uitvoeren.

Haar werd gevraagd waarom ze afgelopen zaterdag niet is afgetreden. Volgens haar ging de discussie over een verschil van mening over de missie en de bevoegdheden van de commissie. “Als een van de leden zich er niet toe kan zetten om beleid te ontwikkelen — wat ongetwijfeld moeizaam, vervelend en langzaam gaat — terwijl andere leden zich er juist diepgaand voor inzetten, dan ontstaat er een impasse”, schrijft ze.

De commissie kan zich niet met concrete zaken van misbruik bezighouden, dat valt niet binnen haar mandaat, zo schrijft Collins. “Ik begrijp de frustratie, de emotie en de woede over wat er nog steeds gebeurt en niet meer zou mogen gebeuren! Maar daar kan de commissie niets aan doen.”

Saunders werd gevraagd of hij bereid was om mee te werken aan het formuleren van beleid. Toen hij niet kon zeggen hoe lang hij daarover moest nadenken, volgde een stemming. Het was geen motie van wantrouwen, zo verzekert Collins, maar wel een voorstel aan hem om zich voorlopig terug te trekken om na te denken over zijn rol in de commissie. Alle leden behalve Collins stemden voor, zij onthield zich van stemming.

Collins houdt alle vertrouwen in de commissie en haar leden. “Ik heb niet hetzelfde vertrouwen in hen wiens taak het is om binnen het Vaticaan met ons samen te werken en onze voorstellen uit te voeren als ze door de paus zijn goedgekeurd.”

Daarom is kritiek op de commissie niet op zijn plaats, zo vindt ze: “Er zijn velen van goede wil in de Curie, maar helaas zijn er ook nog, op dit hoge niveau, die zich meer zorgen maken over hun eigen koninkrijkjes en de dreiging van verandering dan over het werk dat de commissie doet om kinderen te beschermen. Als de commissie van binnenuit wordt beschadigd, dan profiteren deze krachten daarvan – niet de slachtoffers of de kinderen in de toekomst”, aldus Collins.

Foto: Zengh (Flickr)