Anselm Grün: Bijbel is therapie voor elke tijd

© Ramon Mangold | Anselm Grün, Abdij van Berne

Miljoenen exemplaren van zijn boeken zijn er verkocht. Grün zelf blijft er rustig en gewoon onder. Zaterdag werden weer twee nieuwe uitgaven van zijn hand gepresenteerd bij de Abdij van Berne. In een volle abdijkerk luisterden enkele honderden lezers naar de man die met zijn VW Golf al jarenlang regelmatig door Europa toert en ook in Nederland lezingen geeft en een groot publiek trekt.

Samen met zijn medebroeder Zacharias Heyes was hij op bezoek bij Berne. Heyes vanwege zijn nieuwe boek ‘Thuiskomen bij jezelf’. In het voorprogramma van Grün vertelde de jonge benedictijn over de reden voor dit boek: veel mensen, vooral jongeren, zijn vandaag op zoek en lopen daarbij vast. Heyes wil hen als geestelijk begeleider en therapeut weer helpen om de weg terug te vinden. Daarbij geeft hij veel aandacht aan lichaamswerk. In een eenvoudige oefening werd het publiek rustig teruggeleid naar de eigen adem en was de hele zaal er even twee minuten stil van.

Daarna gaf Anselm Grün het publiek een uur lang onderwijs over de bijbel, zoals hij het ook doet in het net gepresenteerde boek ‘Leeswijzer bij de Bijbel’. Psychologisch, historisch-kristisch, theologisch – snel schetste hij de diverse methoden die door de eeuwen heen zich gevormd hebben en die volgens de monnik alle van waarde kunnen zijn. Het gaat erom dat we zelf zoeken naar de methode die steeds bij ons past. Dit proces is nooit voltooid, elke tijd vraagt weer om een verwoording van de boodschap in onze eigen context en taal. Grün benadrukte met name de therapeutische werking die de bijbel voor elke tijd te bieden heeft.

Bijzondere aandacht gaf Grün ook aan de lectio divina, de manier van bijbellezen die gebruikt wordt door monniken vanaf de woestijnvaders. Een methode waarbij de lezer zelf diep van binnen wordt betrokken bij het verstaan van de tekst. Een spiritueel lezen waarin we samen met de tekst nieuwe betekenis ervaren, los van wat er al allemaal aan kennis over een tekst bestaat.

“Zijn boodschap is zo vriendelijk als de man zelf”

Wat is nu zo bijzonder aan Anselm Grün? Allereerst valt zijn rustige presentatie op, waarbij de woorden zorgvuldig zijn gekozen en hij in een uur dat weet samen te vatten waar anderen vele college-uren voor nodig hebben. Het effect van wat hij zegt is steeds dat er ruimte ontstaat, hij maakt gebruik van open taal en brengt geen afgesloten overtuigingen. Tegelijk neemt hij elk bijbelwoord serieus. Maar zijn uitgangspunt is dat de bijbel goed nieuws is. Waar zij angst of verwijdering oproept, is de boodschap nog niet goed begrepen. Zijn boodschap is zo vriendelijk als de man zelf.

Ordelijk als altijd, is de lezing stipt op tijd voorbij. Aan het einde geen ronde van vragen, maar een mooi ritueel waarin de therapeutische werking van bijbelverhalen concreet ervaren kan worden. Minutenlang staan al de bezoekers met naar boven toe geopende handen voor een ritueel waarin de wonden die we oplopen in ons leven worden gevat en gevoeld. Het is een ritueel dat in de abdij van Münsterschwarzach regelmatig wordt gedaan en dat is verbonden aan de wonden van Jezus zelf.

De benedictijn moet wel een drukke agenda hebben. Een van zijn geheimen is, dat hij tijdig afstand weet te nemen van zijn drukke bestaan, door af en toe te wandelen. Zo weten we van hem dat hij een fervent bergwandelaar is. Daarover schreef hij het andere boek dat werd gepresenteerd ‘Langs bergen en dalen van het leven’. ’s Middags, tijdens de maaltijd, werd er in aanwezigheid van de auteur zelf, in de eetzaal van de Abdij van Berne uit voorgelezen. Wandelen is voor Grün net zo’n spirituele bezigheid als het lezen van de bijbel.

De gepresenteerde uitgaven
• Anselm Grün, Leeswijzer bij de bijbel – praktische aanwijzingen voor lezers van nu
• Anselm Grün, Langs bergen en dalen van het leven
• Zacharias Heyes, Thuis bij jezelf – Goed omgaan met lichaam en ziel

Om te bekijken
Fotoverslag Anselm Grün en Zacharias Heyes in Abdij van Berne door Ramon Mangold
Live stream van de lezing

© Ramon Mangold | Anselm Grün, Abdij van Berne

© Ramon Mangold | Anselm Grün, Abdij van Berne

© Ramon Mangold | Anselm Grün, Abdij van Berne

© Ramon Mangold | Anselm Grün, Abdij van Berne
© Foto’s – Ramon Mangold