Applaus voor Turkson

Terwijl de wereld toekijkt hoe paus Franciscus de bisschop van Limburg al een week in de pauselijke wachtkamer peentjes laat zweten, oogst kardinaal Turkson van alle kanten lof, al is het veel minder in het licht van de publiciteit. Hij is in de Amerikaanse staat Iowa om er in Des Moines de uitreiking van de Wereldvoedselprijs bij de wonen. Een aantal van de groten der aarde zijn daar bijeengekomen, onder wie de president van IJsland, de voormalige Britse premier Tony Blair en dus ook kardinaal Peter Turkson, als president van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede.

De prijs ging naar onderzoekers op het gebied van genetisch gemodificeerd – een betere term dan gemanipuleerd – voedsel. Tegenstanders hiervan nodigden de hoge gasten uit voor een tegenmanifestatie en tot hun stomme verbazing zaten ze daarna rond de tafel met een man die gekleed was als de plaatselijke pastoor, maar die wel kardinaal van de rooms-katholieke Kerk is.

Later hield Turkson zijn toespraak in het kader van de prijsuitreiking. In geen van beide gevallen sprak hij een van de partijen naar de mond. Voor de argumenten van de tegenstanders had hij veel begrip, maar hij wees hen er wel op dat hun protest niet gericht was tegen een abstract begrip als ‘het kapitaal’, maar tegen mensen met wie je kunt praten.

En ook tijdens de officiële manifestatie drong hij aan op dialoog. “De Kerk moedigt discussie en debat aan”, aldus de kardinaal. Volgens hem hebben zowel voor- als tegenstanders van genetische manipulatie van gewassen tot doel om honger te bestrijden. Eerder had hij er al op gewezen dat dit het doel is van voedselproductie en niet het behalen van zo veel mogelijk winst.

Zo speelde hij niet de rol van de prelaat die de gelovigen laat weten of ze ergens voor of tegen moeten zijn, maar wees hij op hun eigen verantwoordelijkheid waarbij de sociale leer van de kerk richtsnoer is. En oogstte er letterlijk van alle kanten applaus mee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *