Barmhartigheid doen

Wat doe je met het Jaar van de Barmhartigheid? Antwoorden genoeg in het boekje Jaar van de Barmhartigheid. Tien verhalen als opstap. Het is een vertaling van een Franse uitgave, maar het belangrijkste deel van de teksten werd herschreven: tien interviews met mensen die op de een of andere manier barmhartigheid in de praktijk brengen. Jan de Cock die gevangenen bezoekt, Vibe de Mol die als vrijwilliger meegaat naar Lourdes of Carlo Leget die stervenden bijstaat.

Het is een heel praktisch boekje, want bij elk interview zijn suggesties toegevoegd om zelf aan de slag te gaan: meld je aan bij de afdeling geestelijke verzorging van een verzorgingshuis, zet je in voor de stichting Exodus die gedetineerden begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij of sluit je aan bij een bezoekgroep van de parochie.

In het voorwoord zegt Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio Lage Landen: “In deze verwarrende tijden van geweld en haat twijfelen velen tussen hun deuren verder openzetten of ze angstvallig sluiten.” Dit boekje helpt om die twijfel weg te nemen. Hilde Kieboom citeert Paus Franciscus die duidelijk maakt waarom hij zo’n belang hecht aan het Jaar van de Barmhartigheid: “De Kerk verkiest het medicijn van de barmhartigheid in plaats van de wapens van de strenge leer.”

Jaar van de barmhartigheid. Tien verhalen als opstap, Baarn: Adveniat 2016, 52 p. Isbn 978 94 92093 17 2 € 5,95, 100 exemplaren voor € 120,-.
Bestellen:
Nederland: www.adveniat.nl
Vlaanderen: bestellingen@halex.be