Belgische bisschoppen ‘verbijsterd’

De bisschoppen van België zijn verbijsterd door de aanslagen in de nationale luchthaven van Zaventem en in het centrum van Brussel. Dat schrijven zij in een korte reactie naar aanleiding van de aanslagen hier. Zij delen de angst van de alle betrokkenen en vragen voor alle slachtoffers en hun families te bidden.

De aalmoezeniers van de luchthaven staan iedereen bij die daar behoefte aan heeft, aldus de bisschoppen. Mgr. Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel ontving een telegram van de paus waarin deze “het blinde geweld, dat zo veel leed veroorzaakt, veroordeelt”.