Bemiddeling Sant’Egidio in CAR

Met het oog op het bezoek, in november 2015, van paus Franciscus aan de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) organiseerde de gemeenschap van Sant’Egidio op 14 juli een rondetafelconferentie in het Europees Parlement in Brussel.

De conferentie had tot doel aan verschillende gesprekspartners uit het land het woord te geven, enkele maanden voor de presidentsverkiezingen van oktober. Waarnemend president Catherine Samba-Panza dankte Sant’Egidio voor het werk dat de gemeenschap heeft verricht ten bate van de verzoening in het land.

Sinds 2012 woedde in de CAR een burgeroorlog. Een internationale vredesmacht maakte een einde aan de vijandelijkheden, maar de situatie in het land is nog verre van normaal.

In maart 2015 bracht Sant’Egidio de belangrijkste politieke leiders van de CAR bijeen in Rome. Zij riepen in een gezamenlijke verklaring op tot het respecteren van de uitslag van de komende presidentsverkiezingen.

Volgens Louis Michel, lid van het Europees parlement en mede-organisator van de conferentie, is het van belang dat de verkiezingen in oktober doorgaan, ook al zal de uitvoering niet perfect zijn. Belangrijk is, aldus Michel, dat er een democratisch gelegitimeerd gezag is in het land.

Prosper Douba, hoofdredacteur van de Centrafrique-presse, noemde de armoede in het land als oorzaak voor de gebrekkige organisatie van de verkiezingen, maar onderstreepte dat men in het land ervaring krijgt met het bedrijven van politiek. Ook hij wees op de rol die Sant’Egidio speelde bij het tot elkaar brengen van de verschillende partijen in het verscheurde land.

Dez verkiezingen zullen plaatsvinden in een land waaruit een belangrijk deel van de bevolking is gevlucht en waar corruptie en honger heersen. Het houden van vrije verkiezingen zou onder deze omstandigheden onmogelijk zijn. Desondanks moet het democratiseringsproces doorgaan, zo vonden de deelnemers aan de conferentie in Brussel.

Sant’Egidio bemiddelde al eerder met succes bij conflicten in Afrika, onder meer in Mozambique.