Bernardusdagen houden herinnering aan cisterciënzers levend

Bernardusdagen in Wouw

In Oud Gastel, Wouw, Oudenbosch en Hoeven wordt op de zondagen 25 augustus, 1, 8 en 15 september de herinnering aan de band met de Bernardusabdij levend gehouden: de parochiekerken zijn geopend voor bezoek. Objecten die aan de historische band tussen de kerk en de Bernardusabdij herinneren, worden uitgelicht en beschreven.

De parochies van Oud Gastel, Wouw, Oudenbosch en Hoeven hadden eeuwenlang een hechte band met een Vlaams klooster van cisterciënzer monniken: de Bernardusabdij. Vanaf het eind van de middeleeuwen zijn de parochiekerken vrijwel altijd bediend door monniken uit deze abdij. Veel mensen in de regio zullen zich nog pater Landsbergen herinneren: de laatste cisterciënzer pastoor uit de Bernardusabdij die in West-Brabant werkzaam was. Toen hij in 1996 afscheid nam als pastoor van Oudenbosch, werd een band verbroken die meer dan zeven eeuwen eerder was gesmeed.

Glas in lood Oud Gastel

Tijdens de Bernardusdagen wordt deze eeuwenlange band herdacht. Op vier achtereenvolgende zondagen zijn in de parochiekerken alle kunstvoorwerpen uitgelicht die aan de cisterciënzers herinneren. Ook is er een tentoonstelling ingericht in de kapel van Grootseminarie Bovendonk. Op deze plek stond eeuwen geleden de uithof van de abdij. Vanuit deze uithof beheerden lekenbroeders de uitgestrekte landerijen die de Bernardusabdij in deze regio bezat.

Dit jaar is er ook de Bernardusfietsroute, een prachtige route van 41,5 km. langs alle 5 locaties. De tocht is te vinden op: route.nl (route 1005536)

De toegang tot de vijf monumenten is gratis en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Meer informatie en exacte openingstijden: www.bernardusdagen.nl