Beroepsvereniging r.k. pastores vindt kerkwetten belemmerend werken

Pastoraal werkenden in het bisdom Haarlem-Amsterdam vinden kerkelijke voorschriften belemmerend voor mensen die naar de kerk willen komen, maar niet volgens de regeltjes hun relatie op orde hebben. Dat blijkt uit de circulaire van de beroepsvereniging voor r.k. pastores die zij mede namens 540 sympathisanten naar Rome en de bisschoppen heeft gestuurd.

De circulaire bevat antwoorden op de Romeinse gezinssynode later dit jaar. De VPW Haarlem-Amsterdam is kritisch op het taalgebruik van het voorbereidend document voor de synode. Ze meent “dat uit het document een sacramententheologie spreekt die niet meer geheel van deze tijd is maar wel verondersteld wordt.” Zo staan de pastoraal werkenden afwijzend over de bewoordingen die de synode gebruikt over homo’s en lesbiennes. Het synodedocument spreekt over ‘leden met een homoseksuele neiging’. “Wij spreken hier liever van geaardheid”, aldus VPW-bestuur, “omdat wij ervan overtuigd zijn dat deze mensen zo geschapen zijn en dat de schepping ook in deze goed is zoals zij is. Het woord ‘neiging’ is onjuist en wordt teveel gezien als een gewoonte waar van je kunt genezen zoals de neiging om te veel te drinken. (…) Aanvaarding van homoseksualiteit door christenen en door alle mensen zou gemeengoed moeten worden.”

‘Strenge voorschriften belemmerend’

De vereniging vindt dat kerkelijke voorschriften belemmerd werken voor zinzoekers. “Er zijn steeds minder parochies waar een open geest heerst en waar iedereen echt welkom is zoals hij of zij is. Strenge regelgeving en vooral morele kerkelijke voorschriften zijn een belemmering voor veel zoekende mensen om uit eigen beweging een katholieke kerk binnen te gaan op zondag. Ze gaan dan liever naar basisgemeenschappen, die zelfstandig zijn en daarom niet gebonden aan kerkelijke wetten.”

Ook ervaart de diocesane beroepsvereniging een spanning tussen leer en barmhartigheid. Ze signaleert dat het ‘op steeds meer plekken’ gebeurt dat mensen de communie wordt geweigerd. “Als wij mensen, ook gescheiden mensen die opnieuw getrouwd zijn, niet mogen uitsluiten dan zouden we hen ook moeten laten deelnemen aan wat wij het hoogtepunt van het christelijk leven noemen, de eucharistie. Nu is dat verboden. Is dat barmhartig? De bisschoppen zeggen dat we dan de leer beter moeten uitleggen. Er zit voor ons kennelijk een spanning tussen onze barmhartigheid (én die van God?) en de regels van de kerk. Hoe kunnen wij mensen de communie weigeren als zij zelf naar voren komen? Toch zien we het op steeds meer plekken gebeuren.”

Om die reden pleiten de pastoraal werkenden in het bisdom Haarlem-Amsterdam ervoor ‘gescheiden katholieke mensen die opnieuw getrouwd zijn’ gewoon toe te laten tot de communie.

Rol van het gezin

Op de synode staat de rol van het gezin centraal. In de opleiding voor geestelijken wordt volgens de VPW het gezinsleven weinig besproken. “De huidige opleidingen in Nederland munten niet uit door openheid ten aanzien van wat in onze gezinnen leeft. Regelgeving en strenge orthodoxie lijken boven barmhartigheid te gaan. Als er al gezinnen bij betrokken worden, dan zullen daarvoor de weinige gezinnen gekozen worden die geheel volgens de regels leven.”

Het bestuur van de vereniging voor pastoraal werkenden (VPW) in het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de ingevulde vragenlijst voor de gezinssynode recent naar Rome en de Nederlandse bisschoppen gestuurd. Het bestuur beantwoordde de vragenlijst tijdens een studiemiddag met tien leden. De antwoorden zijn voorgelegd aan de leden van alle VPW’s. “Zo beantwoorden wij aan de oproep van bisschop Franciscus van Rome om zoveel mogelijk gelovigen te betrekken bij het synodaal proces” aldus de vereniging. De antwoorden werden ver na de sluitingsdatum van 23 februari geformuleerd. “Wij hebben de antwoorden, hoewel de sluitingsdatum gepasseerd was, toch naar alle bisschoppen van Nederland gestuurd maar daarom ook nu rechtstreeks naar het secretariaat van de synode.”

540 sympathisanten ondertekende de vragenlijst ten teken van instemming.