Bisdom eist geld van Tebartz-van Elst

Het bisdom Limburg wil een schadevergoeding van bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst. Deze moest zijn functie in het Duitse bisdom opgeven nadat bekend was geworden dat hij de kosten van de verbouwing van zijn bisschoppelijk paleis uit de hand had laten lopen. Die beliepen zo’n 31 miljoen euro, zesmaal zo veel als begroot.

Volgens de Duitse krant Bild-Zeitung eist het bisdom 3,9 miljoen euro – het bisdom zelf zegt dat het bedrag lager is, zo meldt domradio.de. Het gaat hierbij om kosten die in opdracht van Tebarz-van Elst zelf zijn gemaakt. Hij eiste onder meer kostbare veranderingen in het ontwerp en gaf opdracht voor het maken van ontwerpen die nooit werden gebruikt. In september zal Tebartz-van Elst in Rome voor een kerkelijke rechtbank terechtstaan.

De Amerikaanse site Crux meldt dat ook het pensioen van zevenduizend euro per maand wordt heroverwogen dat Tebartz ontvangt sinds hij zijn bisschopszetel moest opgeven.

Het schandaal rond de bisschop van Limburg dwong veel Duitse bisdommen overigens tot meer openheid. Een aantal van hen beschikt over fondsen die in de loop van de eeuwen zijn gevuld met onroerend goed en giften. Deze fondsen, de zogeheten ‘bisschoppelijke stoel’, waren tot voor kort grotendeels geheim.

Inmiddels hebben de meeste Duitse bisdommen een overzicht van hun totale bezit openbaar gemaakt. Het aartsbisdom Keulen bleek een vermogen van 3,35 miljard euro te hebben. Het grootste deel daarvan bestaat uit waardepapieren en onroerend goed: scholen, kerken, congrescentra, woningen en kantoorgebouwen. Daarmee is Keulen veruit het rijkste bisdom in Duitsland met een vermogen dat vergelijkbaar is met dat van het Vaticaan.

Foto: Christliches Medienmagazin pro CC BY 2.0, via Wikimedia Commons