Apps Bisdom ‘s-Hertogenbosch voor onderling contact

App Bisdom Den Bosch

Bisdom van ’s-Hertogenbosch komt met app om contact met elkaar binnen parochie en bisdom te versterken. 

‘Het is een moeilijke periode waar we in terecht zijn gekomen. De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor onze samenleving: de gezondheidszorg, de economie, ons persoonlijk leven en onze Kerk hebben er onder te lijden. De parochies staan nu voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat onze lokale parochiegemeenschap in stand blijft in een tijd waarin we niet samen kunnen komen voor liturgie, catechese of andere activiteiten,’ aldus het persbericht van het bisdom.

Vernieuwing van de automatisering voor parochies stond reeds op het programma, maar door de huidige corona-crisis heeft de Nederlandse RKK besloten om nu versneld de ‘MijnRKK’-app. en het bisdom van ’s-Hertogenbosch de ‘Socie’-app. ter beschikking te stellen aan parochies.

MijnRKK-app

De ‘MijnRKK’-app. is een instrument dat kan bijdragen aan de communicatie binnen de eigen parochie en aan de opbouw van de lokale parochiegemeenschap.

In deze app is het mogelijk om, in de besloten kring van de eigen parochie, berichten met elkaar te delen, niet alleen van de parochie naar parochianen maar ook tussen parochianen onderling, om hulpvragen door te geven, maar ook om lezingen en overwegingen te delen, etc. MijnRKK kan juist in deze tijd helpen bij het instandhouden van de parochiegemeenschap.

‘Een parochiegemeenschap is gewend elkaar regelmatig fysiek te ontmoeten bijvoorbeeld rondom vieringen. Nu dit wegvalt kan via deze app extra worden omgekeken naar parochianen die hulp nodig hebben,’ aldus Freek van Genugten, secretaris van de bisschop. ‘Kerkgebouwen zijn als huiskamers tegen eenzaamheid, nu fysieke samenkomsten niet mogelijk zijn kan deze app bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid. Pastores kunnen parochianen op deze digitale wijze ook extra nabij zijn om te bemoedigen door middel van filmpjes en bezinningsteksten.’

Gezien deze mogelijkheden die MijnRKK in deze periode te bieden heeft, heeft bisschop Mgr. dr. G.J.N. de Korte besloten om de kosten ervan voor de parochies van ons bisdom voor de jaren 2020 en 2021 geheel voor rekening van het bisdom van ’s- Hertogenbosch te laten komen.

Socie-app

De ‘Socie’-app. is speciaal voor bestuurders van parochies en parochiële charitasinstellingen binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Via deze app kunnen bestuurders zaken met elkaar delen, om niet steeds zelf het wiel opnieuw te hoeven uitvinden, om informatie met elkaar te kunnen uitwisselen. ‘In de huidige tijd van crisis wordt die vraag nog urgenter,’ aldus Van Genugten. ‘Ook vanuit het bisdom zelf bestaat de wens om snel informatie met bestuurders te kunnen uitwisselen, problemen te kunnen inventariseren etc.’