Bisdom Roermond start project Vluchtelingenmaatje

Om de vluchtelingen die nu naar Nederland komen concrete hulp te bieden, beginnen parochies in het bisdom Roermond met het project Vluchtelingemaatje. Het project is een initiatief van de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. Onder het motto ‘Samenleven de gewoonste zaak van de wereld’ worden parochianen opgeroepen om contacten te leggen met vluchtelingen om hen wegwijs te maken in de Limburgse samenleving.

Het project kent twee varianten: in plaatsen waar asielzoekerscentra zijn of centra voor noodopvang worden gecreëerd, kunnen vrijwilligers vanuit de parochie helpen om de nieuwkomers welkom te heten en zich enigszins thuis te laten voelen. Bijvoorbeeld door samen een kop koffie te gaan drinken, door naar hun verhaal te luisteren, gewoon wat te gaan wandelen of ze uit te nodigen bij een viering in de parochie (een groot aantal vluchtelingen is christen).

Het idee achter de tweede variant is dat vrijwilligers uit alle parochies contacten leggen met statushouders, die momenteel overal geherhuisvest moeten worden om hen praktische hulp te geven. Bijvoorbeeld bij het inrichten van een huis, door als taalcoach te fungeren of door begeleiding in het contact met diverse instanties. Ook kunnen de parochies en kerkelijke vrijwilligers ondersteuning bieden bij het organiseren van activiteiten voor vluchtelingen. Door te weten dat ze ‘een maatje’ hebben, kunnen vluchtelingen en statushouders zich sneller thuis voelen in de Limburgse samenleving en een nieuw vertrouwen in de toekomst opbouwen. Volgens de Dienst Kerk en Samenleving kunnen parochies op deze manier een waardevolle bijdrage leveren aan de integratie van vluchtelingen.