Bisdom steunt noodklokactie tegen aardbevingen

Van oudsher wordt de noodklok geluidt bij naderend onheil. Daarom ondersteunt het bisdom Groningen-Leeuwarden de oproep van de Groninger Bodembeweging aan kerken om donderdag de noodklok te luiden bij de start van het debat in de Tweede Kamer over de gaswinning in de provincie Groningen. Naast het bisdom staan de Stichting Oude Groninger Kerken en de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe achter de noodklokactie.

“Wij steunen de actie van harte, want onze parochianen worden benadeeld door de aardbevingen. De problematiek roept gevoelens van onrust en angst op,” zegt bisdomwoordvoerder Sipke Draisma. “Niet alleen de huizen van de gelovigen raken beschadigd, ook de kerkgebouwen. Een aantal maanden terug trilde ook het bisschopshuis.”

“Inmiddels hebben we echt allemaal te maken met aardbevingen in ons gebied, wij met onze kerken, maar ook velen in onze parochies, met eigen huizen, met grote bedrijven, zelfs melkputten zijn gescheurd,” schrijft pastoraal werkster Nellie Sluis in een mail aan haar collega’s. Zij is werkzaam is parochies waar de crisis het zwaarst wordt gevoeld. Ook Sluis roept kerkverantwoordelijken op de noodklok te luiden.

De provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe verklaarde onlangs: “Met dit signaal laten kerken zien en horen dat zij de zorgen delen van de bewoners in het aardbevingsgebied. De zorg om veiligheid en welzijn van mensen dient voorop te staan. Maar ook de zorg voor het behoud van kwetsbare monumenten, die eeuwenlang zijn bewaard maar nu door menselijke winzucht worden bedreigd. De raad hoopt dat vele plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen gehoor geven aan deze oproep. Zodat het geluid uit het Noorden doordringt in politiek Den Haag.

(bron: bisdom Groningen-Leeuwarden)