Bisdommen schrijven weer zwarte cijfers

Na jaren van verlies groeit het vermogen van de rooms-katholieke kerk weer. Het resultaat van alle bisdommen samen was over 2014 bijna 2 miljoen in de plus. In 2011 leden de gezamenlijke bisdommen nog 5,6 miljoen verlies. Het financiële herstel is positief én broos.

Dat valt op te maken uit de jaarverslagen die online zijn gepubliceerd. Alleen de bisdommen Roermond (-1,1 miljoen) en Haarlem-Amsterdam (-0,5 miljoen) verloren vermogen. De andere bisdommen boekten in 2014 positieve resultaten. Uitschieters zijn de bisdommen Den Bosch en Groningen-Leeuwarden.

Het tv-programma Reporter liet twee jaar geleden in de documentaire ‘Bankiers van God’ zien dat de bisdommen interen op het eigen vermogen, vooral vanwege vergoedingen in het seksueel misbruikschandaal. Dat financiële effect begint nu weg te ebben.

Toen nog moest Reporter de jaarrekeningen opvragen en zelf publiceren. Met de publicatieverplichting voor ANBI-instellingen van de belastingdienst zijn de diocesane jaarcijfers voor iedereen online beschikbaar.

Bezuinigingen op de bisdombureaus en – diensten, het sluiten van kerken, hogere beleggingsopbrengsten en de afname van vergoedingen aan slachtoffers van seksueel misbruik hebben geleid tot de zwarte cijfers.

Resultaten (baten - lasten) Nederlandse bisdommen 2011-2014
Resultaten (baten – lasten) Nederlandse bisdommen 2011-2014 (bron: katholiek.nl)

De gegevens in de tabel hebben we van KRO Reporter (2011 en 2012) en van de openbare jaarverslagen/staat van lasten en baten van de individuele bisdommen die via de site van de belastingdienst zijn te vinden. Het bisdom Breda publiceerde haar jaarverslag vandaag. De volledige resultaten hebben wij hieronder verzameld:

 

Financieel resultaat 2011-204 alle bisdommen
Financieel resultaat 2011-204 alle bisdommen

 

(foto: Pixabay)