Bisschop Bonny: synode was niet voorgekookt

Bisschop Johan Bonny van Antwerpen heeft in een interview met La Stampa een inkijkje gegeven in de afgelopen bisschoppensynode. Het verschil tussen de openingsspeech van kardinaal Erdö die vooral de leer van kerk benadrukte en het slotdocument is enorm, zo zei de bisschop. In dit slotdocument stond onder meer dat de vraag of een gescheiden katholiek die is hertrouwd de communie mag ontvangen, uiteindelijk een zaak is van het geweten van die betreffende persoon.

De meer behoudende groep onder de bisschoppen verwachtte dat deze passage nooit een meerderheid zou halen, maar dit gebeurde toch — zij het slechts met één stem. Dat betekent dat een behoorlijk aantal bisschoppen tijdens de synode van gedachten is veranderd en heeft gestreefd naar een gemeenschappelijk uitgangspunt.

De uitkomsten van de synode waren dus bepaald niet voorgekookt: “Ik heb deelgenomen aan andere synodes en dit was de eerste synode waar ik zo openlijk hoorde dat kardinalen het oneens waren met de zienswijze van de Paus. Franciscus had immers iedereen uitgenodigd om vrijuit te spreken. En het waren degenen die probeerden de indruk te wekken dat de synode in een bepaalde richting gestuurd werd, die hier het meeste van profiteerden.”

Overigens vindt bisschop Bonny het beeld dat twee groepen van enerzijds orthodoxen en liberalen anderzijds tegenover elkaar staan belachelijk. Ik wil orthodox zijn en blijven, zo verklaarde hij. De synode heeft niets veranderd aan de leer van de kerk. Maar wie zichzelf orthodox noemt, kan soms heel liberaal zijn als erop aankomt de leer toe te passen.