Bisschop De Korte bepleit ‘cultuur van barmhartigheid’

(c) Marloes Bosch / bisdom Groningen-Leeuwarden

In zijn gisteren gepubliceerde pastorale brief bepleit de Groningse bisschop De Korte een ‘cultuur van barmhartigheid’. De brief kwam uit bij gelegenheid van het aankomende Jaar van Barmhartigheid.

“Gods barmhartigheid vraagt om een menselijk antwoord, om een cultuur van barmhartigheid,” schrijft De Korte. “Wij kunnen daarbij minstens drie dimensies onderscheiden: persoonlijk, kerkelijk en maatschappelijk. In ons persoonlijk leven zijn wij geroepen tot liefde tot God en tot naastenliefde. Maar wij weten dat er in relaties steeds weer breuken ontstaan. Mensen beledigen elkaar en doen elkaar pijn. Het evangelie roept ons dan op tot vergeving. De Schrift suggereert zelfs dat wij onze eredienst moeten opschorten als er in onze omgang met onze medemensen breuken zijn ontstaan (vgl. Matheus 5,24). Vergeving kan altijd eenzijdig. Voor verzoening zijn beide partijen nodig die in een conflict betrokken zijn. Christus vraagt van ons niet alleen barmhartige liefde voor onze dierbaren maar ook voor onze vijanden. Wij beseffen dat die liefde alleen in kracht van Gods Geest, en dan vaak nog met vallen en opstaan, te realiseren valt.”

In de brief omschrijft De Korte barmhartigheid: “Iemand is barmhartig die zich tot in zijn buik laat raken door de nood van een ander.”

De volledige brief is elders te lezen op Katholiek.nl