Bisschop De Korte over Laudato si

‘Voortgedreven met de Kracht van Boven’, staat er op de auto van de pastoor van Hoofddorp. Hij rijdt namelijk in een elektrische Volkswagen Up en op het dak van zijn kerk liggen zonnepanelen. Dit voorbeeld werd genoemd tijdens een persconferentie die vandaag plaatsvond in het Franciscaans Milieuklooster Stoutenburg bij Amersfoort.

Tijdens de persconferentie lichtte mgr. De Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de encycliek ‘Geprezen zijt gij’ toe. Deze encycliek van paus Franciscus werd vanmorgen gepresenteerd in Rome.

Het gaat er de paus niet alleen om dat alle katholieke kerken van groene stroom worden voorzien. De encycliek is een protest tegen wat de paus noemt een ‘cultuur van verspilling’. De aarde is een gave van God, een gave die gekoesterd en beschermd moet worden. Bisschop De Korte: “De encycliek van onze paus betekent niet alleen voor rooms-katholieken een nieuwe stimulans om zich in te zetten voor een meer duurzame en rechtvaardige samenleving. Het woord van de paus vormt ook een oproep aan ‘alle mensen van goede wil’ om nu werkelijk werk te maken van het behoud van onze aarde.”

De encycliek ‘Geprezen zijt gij’ wordt momenteel in het Nederlands vertaald en is binnenkort verkrijgbaar via bestel@rkk.nl. Meer informatie over datum en prijs zal worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl.

De encycliek is al wel te vinden in het Engels en andere talen op de site van het Vaticaan.

Bron: Persbericht Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.

Foto: Begeleidend briefje van paus Franciscus bij de encycliek Laudato si aan alle bisschoppen. Via Inés San Martín.