Bisschop Gerard de Korte kanshebber ‘Theoloog des Vaderlands’

Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden maakt kans om Theoloog des Vaderlands te worden. Mgr. De Korte is samen met algemeen secretaris bij de Remonstranten Tom Mikkers en NCRV-presentatrice Jacobine Geel genomineerd voor deze titel.

Het is voor het eerst dat tijdens de Nacht van de Theologie op 20 juni een ‘Theoloog des Vaderlands’ wordt gekozen. In het jaar van zijn verkiezing treedt de theoloog als pleitbezorger op voor de theologie in Nederland.

De Korte is verrast door de nominatie. “Ik heb begrepen dat er drie theologen zijn genomineerd die regelmatig in de media actief zijn. Tegen die achtergrond zie ik mijn nominatie als een erkenning van mijn columns, lezingen en boeken van de afgelopen jaren. Met name op het terrein van Kerk en samenleving en de oecumene wil ik een bijdrage leveren aan het publieke debat. En nu maar rustig afwachten wie van de drie genomineerden uiteindelijk de titel zal mogen gaan voeren.”

Stemmen kan tot 19 juni op de site van de Nacht van de Theologie. Een dag later wordt de Theoloog des Vaderlands bekendgemaakt.