Bisschop van Antwerpen onder vuur na homovriendelijke uitspraken

De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, is volgens orthodoxe katholieken over de schreef gegaan en heeft ‘zichzelf geëxcommuniceerd’ nadat hij pleitte voor erkenning van homoseksuele relaties.

Begin september schreef Bonny in een open brief voor de gezinssynode over een meer eigentijdse houding ten aanzien van onder meer homoseksuele relaties. ‘Deze situaties verdienen meer respect en een genuanceerder oordeel dan uit de taal van kerkelijke documenten blijkt. De Kerk moet haar defensieve houding doorbreken’ schreef hij. Daarop reageerde het RK Lekenforum: ‘Christus kwam wel degelijk in contact met zondaars, maar niet om hun levensstijl goed te keuren.’

Deze week liet de rooms-katholieke studentenvereniging KVHV te Antwerpen van zich horen. In een persbericht concludeert de vereniging dat de Antwerpse bisschop ‘op omfloerste wijze het geloof’ wil veranderen. ‘Het moeilijke is enkel dat de Kerk niet kan toelaten om twee mensen van hetzelfde geslacht te laten trouwen omdat het einddoel van de seksualiteit niet mogelijk is.’

Kort daarna is daar een oproep van de vereniging Pro Familia bijgekomen. Zij heeft rooms-katholieken in het land opgeroepen te bidden voor de bekering van de bisschop. De vereniging wil dat gelovigen bidden dat de bisschop ‘al zijn gelovigen waarlijk mag beminnen, hen de ware leer zou willen onderwijzen en hen zo de weg naar de Hemel tonen’. Pro Familia vindt volgens de krant De Standaard dat Bonny alle homoseksuelen naar de hel wil sturen door hun wijs te maken dat zij zich niet aan de leer van de kerk moeten houden.

Recent publiceerde voorzitter Dries Goethals van Pro Familia een blog waarin hij stelt dat Bonny zichzelf excommuniceert. ‘Het is duidelijk dat Johan Bonny de benoemde dwaling aanhangt en zich openlijk verzet tégen de Ware Leer en de Wetten van de Kerk. Zo veroorzaakt Bonny ergernis bij de gelovigen en zaait hij verdeeldheid in de Kerk,’ aldus Goethals.

De vereniging wijst erop dat ‘het huwelijk een goddelijke instelling is en onder goddelijke wetten staat’. Ook schrijft zij erop dat homoseksuele handelingen in de bijbel ‘zwaar worden veroordeeld’. Kinderen in homostellen worden ‘worden beroofd van de ervaring van het hebben van óf een vader óf een moeder. Zoals de ervaring leert zorgt de afwezigheid van seksuele complementariteit in homoseksuele relaties voor hindernissen in de normale ontwikkeling van kinderen die aan de zorg van dergelijke personen worden toevertrouwd.’

Pro Familia is voornemens om een Mars voor het Gezin te organiseren voor de verdediging van het natuurlijke gezin. In een manifest vragen ze kerkelijke overheden afstand te nemen van de uitspraken van de bisschop. Een Bonny-gate lijkt geboren tegen de achtergrond van de keuze voor een nieuwe aartsbisschop in België. Op 4 januari is Johan Bonny precies zes jaar bisschop van Antwerpen.

(foto: wikimedia)