Bisschop van Luxor: Iedereen zit thuis zonder voedsel

“Ik vraag alleen om simpele menselijkheid. Moslims en christenen, die in de dorpen in dit gebied wonen hebben niets omdat de voedselvoorraden opraken en mensen bang zijn om hun huis te verlaten. Ik zou ze tegemoet willen komen en hen iets geven, maar dat kan ik niet omdat ik mij huis niet kan verlaten”, aldus mgr. Youhannes Zakaria, de koptisch-kathlolieke bisschop van Luxor tegenover het persbureau Fides. Op vrijdag 16 augustus (de dag van de demonstraties, georganiseerd door de Moslimbroederschap tegen het afzetten van president Morsi) werd hij bijna het slachtoffer van agressie.

“De pro-Morsi betogers kwamen naar het bisschopshuis nadat ze uit het centrum van Luxor waren verjaagd, terwijl ze ‘dood aan de christenen’ schreeuwden. Gelukkig kwam de politie op tijd om ons te redden. Nu bewaken politie en leger het huis met twee pantserwagens”, aldus de bisschop. “In Luxor is de situatie kritiek, maar niet zo erg als in Neder-Egypte (Minya, Assiut) of Cairo. Toch zijn er zelfs hier onlusten geweest en werden verscheidene huizen van christenen in brand gestoken. Tien dagen geleden werden in een nabijgelegen dorp vijf christenen en een moslim gedood”, zo vertelde mgr. Zakaria. “Om veiligheidsredenen hebben we de viering van Maria Tenhemelopneming afgelast. Die wordt hier op de 22ste en niet op de 15de gevierd. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen huis. Ik zit al zo’n twintig dagen vast in het bisschopshuis. De veiligheidsdiensten hebben me geadviseerd niet naar buiten te gaan”, zo voegt mgr. Zakaria eraan toe.

Volgens de bisschop komt de campagne tegen christenen, die is opgezet door aanhangers van de Moslimbroederschap, voort uit het feit dat “zij denken dat christenen de oorzaak zijn van de val van Morsi. Het is waar”, zo voegt hij eraan toe, “dat christenen deelnamen aan demonstraties tegen Morsi, maar er waren dertig miljoen Egyptenaren, de meeste van hen moslims, de straat opgegaan tegen de afgezette president. Door christenen aan te vallen willen ze chaos stichten in Egypte.”

Mgr. Zakaria geeft de stand van zaken van de verwoestingen die verschillende christelijke denominaties hebben geleden de afgelopen dagen. “Meer dan tachtig verschillende kerken en verscheidene christelijke scholen zijn in brand gestoken. Ik wil erop wijzen dat de katholieke kerk in Egypte, van Alexandrië tot Aswan, meer dan tweehonderd scholen beheert waar christelijke en islamitische leerlingen naast elkaar zitten.”

“Ik volg mijn eigen paus Franciscus in gebed voor vrede in Egypte. Alleen door dialoog en wederzijds respect kunnen we uit deze dramatische situatie komen”, zo besloot de bisschop.

CC BY Agenzia Fides