Bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

De Nederlandse Bisschoppenconferentie beantwoordt de oproep van paus Franciscus om vluchtelingen te helpen. Ze roept op om vrijwilligerswerk te doen en een deurcollecte te houden. Ook willen de Nederlandse bisschoppen met professionele hulporganisaties praten die de opvang van vluchtelingen regelen.

In de verschillende bisdommen wordt al langer nagedacht over de problematiek rondom vluchtelingen en hoe de rooms-katholieke kerk hierin kan helpen. De bisschoppen zijn blij dat de paus deze problematiek nogmaals nadrukkelijk op de agenda plaatst en zoeken in hun eigen bisdommen contact met regionale organisaties en lokale overheden om te kijken wat er concreet gedaan kan worden en hoe dit kan aansluiten op al bestaande initiatieven.

De bisschoppen roepen de gelovigen op om met paus Franciscus hun hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. “We stimuleren gelovigen om zich te melden voor vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld asielzoekerscentra, waar onder de vluchtelingen vaak behoefte is aan een Nederlandse buddy, die kan helpen de weg te vinden bij Nederlandse instanties. Zo kan het voor bijvoorbeeld christelijke vluchtelingen van grote waarde zijn om met een geloofsgenoot uit Nederland op te trekken.”

Gastvrijheid kan verder op vele manieren worden getoond, ook door mensen eens uit te nodigen voor een kop koffie, een maaltijd of een gezamenlijke activiteit. Goederen geven kan ook, maar de bisschoppen adviseren daarbij gehoor te geven aan de adviezen van professionele organisaties met betrekking tot wat er nodig is.

Collecte

De gezamenlijke bisschoppen roepen voor zondag 20 september, aan het begin van de Vredesweek, op tot een deurcollecte in de parochies waarvan de opbrengst bedoeld is voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen gelovigen daaraan royaal bij te dragen, naast een eventuele gift aan Nederlandse hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen. Ook voor de langere termijn zoekt de Bisschoppenconferentie naar mogelijkheden om katholieke hulporganisaties op dit vlak te ondersteunen.

Daarnaast wil de bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. “Op deze manier willen we in kaart brengen wat er precies nodig is om een gezin of meerdere vluchtelingen in een geloofsgemeenschap op te kunnen vangen.”

De bisschoppenconferentie werkt aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen.