Bisschoppen: sluit een rechtvaardig klimaatakkoord

Bisschoppen van over de hele wereld hebben een beroep gedaan op de deelnemers aan de COP 21, de ‘klimaattop’ die van 30 november tot 11 december in Parijs wordt gehouden, om een bindend en rechtvaardig klimaatakkoord te sluiten. Verwijzend naar de encycliek Laudato si’ van paus Franciscus stellen zij in hun verklaring dat “de natuurlijke omgeving een collectief goed is, het erfdeel van de gehele mensheid en de verantwoordelijkheid van iedereen.”

Net als in de encycliek wijzen de bisschoppen erop dat het probleem van de klimaatverandering ons uitdaagt tot een andere manier van leven en een nieuwe visie op begrippen als ‘groei’ en ‘vooruitgang’. Het gaat om een wereldwijd probleem dat alleen kan worden opgelost als iedereen solidair is met elkaar.

De bisschoppen scharen zich achter de deskundigen die stellen dat de klimaatverandering het resultaat is van menselijk handelen en van de veel te grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. “De paus en de katholieke bisschoppen van vijf continenten, zich bewust van de schade die is aangericht, roepen op tot een drastische reductie van de uitstoot van co2 en andere giftige gassen.”

Namens de Europese bisschoppen tekenden kardinaal Erdö, aartsbisschop van Esztergom-Boedapest en kardinaal Marx, aartsbisschop van München.