Bisschoppen stemmen homovriendelijk voorstel weg

Tekstvoorstellen voor een bredere acceptatie van homo’s en hertrouwde katholieken in de rooms-katholieke kerk zijn afgewezen door een meerderheid van de bisschoppensynode. Daarmee zijn de synodevaders niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de meest heikele thema’s van de kerkelijke vergadering.

In de informele ‘tussenrapportage’ van vorige week werd opgeroepen tot een grotere openheid tegenover homoseksuelen en gescheiden katholieken die hertrouwd zijn. Dat stuitte op hevig verzet van vooral de conservatieve vleugel in de kerk. In het eerdere ontwerp stond dat homoseksuelen ‘gaven en kwaliteiten’ bieden aan de christelijke gemeenschap. In het herziene document is dat afgezwakt: discriminatie van homo’s ‘moet worden vermeden’.

Na de stemming zei paus Franciscus dat hij “bezorgd en bedroefd” zou zijn als er geen “geanimeerde discussies” waren of als “iedereen het eens met elkaar was, al dan niet in een valse of berustende vrede” aldus persbureau AP. Hij waarschuwde ook tegen “vijandige stijfheid en de bereidheid om zich te sluiten in het geschreven woord in plaats van zichzelf door God te laten verrassen”.

De paus zei verder dat het volledige ontwerp-document, met inbegrip van de afgewezen alinea’s, toch worden gepubliceerd.