Bisschoppen tegen kweken embryo’s voor onderzoek

Kardinaal Eijk hoopt dat de regering afziet van het voornemen om het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Dat schrijft hij deze week namens de Nederlandse bisschoppenconferentie in het Katholiek Nieuwsblad. Tot nu toe is het kweken van embryo’s in Nederland alleen toegestaan om een zwangerschap tot stand te brengen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de mogelijkheden nu – onder strikte voorwaarden – verruimen ten behoeve van belangrijke klinische toepassingen, zo liet zij vorige maand weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar ook een embryo is een mens en het leven van een mens mag niet worden opgeofferd voor gezondheidswinst of het welzijn van anderen, aldus kardinaal Eijk. En zelfs al zou je het embryo nog niet als een mens beschouwen: het is een mens in wording. “We houden bij onze zorg voor het milieu rekening met de toekomstige generaties. Bij het menselijk embryo dienen we zonder meer rekening te houden met de toekomstige persoon die daaruit voortkomt.”

Dat standpunt wordt vaak als negatief beschouwd, maar dat is het niet, zo betoogt de kardinaal. De leer van de Kerk keert zich tegen het opofferen van menselijke personen voor wetenschappelijk onderzoek. “Dit betekent een ja tegen het menselijk leven en een neen tegen de schending van de waardigheid ervan.”