Bisschoppen veroordelen vreemdelingenhaat

De Zuid-Afrikaanse bisschoppenconferentie heeft de recente uitbarstingen van geweld tegen vreemdelingen in Durban veroordeeld. Het geweld vond plaats nadat de lokale pers enkele uitspraken van de koning van de Zoeloes, Goodwill Zwelithini, had gepubliceerd waarin hij stelde dat vreemdelingen Zuid-Afrika moesten verlaten. Bij de rellen die daarop volgden, kwamen zeker vijf mensen om het leven. De koning verklaarde later dat zijn woorden verkeerd waren uitgelegd.

In een verklaring erkennen de bisschoppen dat de koning niet de bedoeling had om tot geweld op te roepen en vragen hem om de waarden van gastvrijheid uit te dragen die in de cultuur van de Zoeloes verankerd liggen.

Armoede en werkloosheid zorgen voor oplopende spanningen tussen Zuid-Afrikanen en de vijf miljoen immigranten uit het land, die voor een belangrijk deel zijn gevlucht uit Somalië, Ethiopië, Zimbabwe en Malawi. “We begrijpen de woede die de mensen om legitieme redenen kunnen voelen tegenover vreemdelingen”, zo schrijven de bisschoppen. “Maar wij zijn een natie van vrede; we zijn een regenboognatie. We hebben de apartheid met een minimum aan geweld overwonnen en een vreedzaam akkoord bereikt.”

In hun boodschap vragen de bisschoppen de vreemdelingen geen misdaden te begaan en roepen iedereen op verantwoord om te gaan met sociale media en geen haat te verspreiden. Ze sluiten hun boodschap af met het verzoek aan de regering om degenen op te sporen die aanzetten tot rellen en de problemen op te lossen die hebben geleid tot het geweld.

CC BY Agenzia Fides
Bisschoppenconferentie van Zuid-Afrika