Bisschoppen vullen omroep RKK aan met videokanaal ‘Katholiek Leven’

De Nederlandse bisschoppen starten het YouTube-kanaal ‘Katholiek Leven’. Het videokanaal wil een aanvulling zijn op het medialandschap na het verdwijnen van de omroep RKK. Het project is vooralsnog voor drie jaar opgezet. Daphne van Roosendaal is projectcoördinator van Katholiek Leven.

De bekendmaking van Katholiek Leven valt samen met de feestdag van de heilige Franciscus van Sales, patroon van de katholieke journalistiek. Het is ook de dag waarop de paus voor de vijftigste keer zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag bekendmaakt. Deze dag werd specifiek gewenst door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en vindt jaarlijks plaats op de zondag voor Pinksteren (in 2016 op 8 mei).

Naast het videokanaal komt over enkele weken de website katholiekleven.nl live. Daarop komen de filmpjes, een fotorubriek en de mogelijkheid tot het geven van giften. Er is ook een Facebookpagina. Katholiek.nl onthulde dat eerder deze week. De eerste video’s zijn geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over jaar van barmhartigheid.

Kardinaal Eijk

Kardinaal Eijk, voorzitter van de bisschoppenonferentie, reageert verheugd op het initiatief. “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij op alle mogelijke manieren, in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, verlangen vooral een antwoord op de vraag: wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.”

Trideo

Met het nieuwe videokanaal volgen de bisschoppen eerdere initiatieven. In 2013 startte mediapriester Roderick Vonhögen ‘Katholiek 24/7’, dat in november 2014 verder ging als Trideo TV. Ook het initiatief van Vonhögen wilde de omroep RKK vervangen. Daarnaast bestaat Bewust Katholiek met instruerende filmpjes over het rijke katholieke geloof. “Trideo lijkt zich wat meer internationaal te ontwikkelen, maar is bij ons duidelijk in beeld om mee samen te werken,” aldus Van Roosendaal. Dat zou bijvoorbeeld als producent van filmpjes kunnen zijn, zegt de projectcoördinator. “We werken nu met camjo’s op het niveau van KRO/RKK en mogelijk breidt zich dat in de toekomst uit.”

Trideo wil graag samenwerken met Katholiek Leven. Dat zegt mediapriester Roderick Vonhögen namens het bestuur en het kernteam: “We hebben tijdens de opbouwfase van Trideo veel met de bisschoppen gesproken over online video en social media. Deze gesprekken hebben geleid tot groeiend enthousiasme bij de bisschoppenconferentie om op dit vlak zelf initiatieven te ontplooien.”

“Trideo richt zich op evangelisatie en communicatie met mensen die door de katholieke kerk nu moeilijk of niet bereikt worden. Dat vraagt om een wat andere aanpak en stijl. Trideo heeft een goede band met de bisschoppen en is graag bereid tot samenwerking als het gaat om de productie van programma’s,” aldus de bekende mediapriester.

Geldwerving

De Nederlandse Bisschoppenconferentie start Katholiek Leven voor drie jaar. Van Roosendaal hoopt dat veel mensen aanhaken bij het initiatief. Dat kan inhoudelijk zijn, vanuit gebed of via geldelijke ondersteuning. “Op de website, die over enkele weken gelanceerd wordt, komt de mogelijkheid om het project financieel te steunen. Ik hoop dat mensen het initiatief mede mogelijk gaan maken.” Bij de aftiteling van de filmpjes wordt ook om steun voor Katholiek Leven gevraagd.

Voorbeeld

Diaken Eugène Brussee over de Schriftlezingen van 24 januari 2016: