Bisschoppenbingo begonnen in Groningen

Het Dagblad van het Noorden heeft maar liefst tien kandidaten op het oog als opvolger voor de naar Den Bosch vertrekkende bisschop Gerard de Korte.

Journalist Wim Schrijver vraagt zich af of het noordelijk bisdom een ‘De Korte-achtige figuur’ krijgt of de paus ‘voor het evenwicht’ juist een andere herder naar voren schuift.

Wim Schrijver somt de bio’s op van:

  • de hulpbisschoppen Rob Mutsaerts (57), Ted Hoogenboom (55) en Everard de Jong (57)
  • de vicarissen Arjen Bultsma (39) en Peter Wellen (49)
  • de pastores Peter van der Weide (57), Peter Stiekema (53), Tjitze Tjepkema (52), Arjen Jellema (44)
  • de pater spiritijn Charles Eba’a (43)

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat ‘uit vorige ronden blijkt dat het speculeren over een nieuwe bisschop een hachelijke zaak is en de uitslag vaak een verrassing’. Kardinaal Alfrink wordt aangehaald: “Zij die het zeggen, weten het niet en zij die het weten, zeggen het niet.”

Dinsdag reageert Peter Stiekema, pastoor in Leeuwarden, op deze website op zijn ‘kandidatuur’.