Boek lekken Vaticaan lekt uit

Het persbureau Associated Press (AP) heeft de hand weten te leggen op een van de twee boeken die binnenkort uitkomen over de financiële wantoestanden in het Vaticaan. De boeken zijn gebaseerd op vertrouwelijke documenten die uitgelekt zijn. Het Vaticaan arresteerde maandag al twee voormalige leden van een commissie die zich bezighield met de financiële hervormingen binnen het Vaticaan. Het is nog niet duidelijk of zij werkelijk schuldig zijn aan het lekken van informatie.

AP kreeg een exemplaar van het nog te verschijnen boek van Gianluigi Nuzzi. Hij publiceerde in 2012 een boek dat het begin was van de ‘Vatileaks’-affaire waarbij onder anderen de butler van paus Benedictus vertrouwelijke informatie naar buiten bleek te hebben gebracht.

Het nieuwe boek bevat voorbeelden van het gebrek aan transparantie in het financiële reilen en zeilen van het Vaticaan en van vriendjespolitiek en zelfverrijking. Hoge geestelijken wonen in grote appartementen van soms wel 400 m2 groot en betalen daarvoor nauwelijks huur. Een van deze prelaten vond dat nog niet voldoende en liet, toen zijn buurman in het ziekenhuis lag, een muur doorbreken zodat hij een kamer van diens appartement bij het zijne kon voegen. Dat onderstreept nog eens het belang van de keuze van de paus voor een eenvoudiger behuizing in Casa Santa Marta.

Dit alles wijst er nog niet op dat de pogingen van de paus om tot financiële hervormingen te komen zijn mislukt. Wel dat er veel mis is en dat er nogal wat mensen zijn die hun belangen bedreigd zien. Zij hebben inderdaad goede redenen om zich zorgen te maken: de prelaat die een deel van de flat van zijn buurman confisqueerde werd op last van de paus zijn huis uitgezet.

In een verklaring liet het Vaticaan maandag weten dat dit soort boeken op geen enkele manier bijdragen aan waarheidsvinding en dat ze evenmin een steun betekenen voor de paus. Met dit argument rechtvaardigde Nuzzi zijn eerste boek dat gebaseerd was op vertrouwelijke documenten.

Het nieuwe boek van Nuzzi ‘Via Crucis’ verschijnt donderdag 6 november.

Foto Gianluigi Nuzzi CC International Journalism Festival